Truineer Nieuws melden?

Nieuwe financiële regels voor amateurvoetbal

Vanaf 1 juli 2023 kunnen amateurclubs in het voetbal hun spelers die niet het statuut van ‘betaalde sportbeoefenaar’ hebben enkel nog digitaal betalen, maximaal 100 euro per punt, met een maximum van 4500 euro (bruto).  Met het nieuwe financiële kader hoopt Voetbal Vlaanderen een einde te kunnen maken aan de jarenlange rechtsonzekerheid rond RSZ-bijdragen van amateurvoetballers.

DE 8 SPEERPUNTEN VAN DE FINANCIËLE HERVORMINGEN ZIJN OP EEN RIJTJE GEZET

  • Nieuwe regeling activeert clubs om nog enkele premies van maximaal 100 euro per punt te betalen, met een maximumbedrag van 4.500 euro per seizoen. Deze vorm van puntenpremies is vrijgesteld van RSZ.
  • Let op: 4.500 euro is niet het nettobedrag dat spelers of speelsters zullen ontvangen. Er dient nog steeds (zoals altijd het geval is geweest) bedrijfsvoorheffing betaald te worden (tem 22 jaar is dat 16,5%, vanaf 27 jaar wordt dat 33%).
  • Andere vergoedingsvormen blijven mogelijk, bijvoorbeeld indien een speler het statuut van ‘betaalde sportbeoefenaar’ heeft en alle fiscale en sociaalrechtelijke regels worden toegepast.
  • De clubs zullen met elke speler die recht heeft op een premie een schriftelijke overeenkomst afsluiten en deze inschrijven op een centraal platform. Er worden modelcontracten ter beschikking gesteld vanuit de federatie. 
  • De betalingen waarvan melding is gemaakt in de overeenkomsten kunnen enkel nog gebeuren op digitale wijze via het rekeningnummer van de club. 
  • De clubs moeten jaarlijks hun budgetten opladen via een centraal platform. Een sjabloon wordt ter beschikking gesteld ter ondersteuning van de clubs.
  • De clubs zullen een verklaring afleggen waarin ze bevestigen dat ze handelen volgens alle bepalingen die zijn opgenomen in het Bondsreglement. 
  • Een team van specialisten binnen Voetbal Vlaanderen en de KBVB zal onze amateurclubs maximaal ondersteunen in deze transitie.

Bron: Voetbal Vlaanderen