Truineer Nieuws melden?

Christa Dohrmann overleden

Wij vernemen het overlijden van Christa Dohrmann, echtgenote van wijlen Theo Duchateau, gekend van bloemenzaak Flora Duchateau in de Stapelstraat. Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Christa werd geboren op 14 januari 1934 en is 20 februari overleden.
De uitvaart zal plaatshebben in de parochiekerk van Sint-Marten op maandag 27 februari om 11.30 uur.