Truineer Nieuws melden?

Martine Hermans overleden

Wij vernemen het overlijden van Martine Hermans (62). We betuigen haar partner, kinderen en familie onze innige deelneming en wensen hen veel sterkte toe.