Truineer Nieuws melden?

Start heraanleg nieuwe schoolomgeving Boomgaardenstraat-Fabriekstraat

Aannemer Dries Peeters is vanaf maandag 30 januari 2023 gestart met de riolerings- en wegeniswerken voor de heraanleg van de Boomgaardenstraat, deel tussen de nieuwe school en ‘de Kavel

Planning van de werken – Fase 1 ‘Riolerings- en wegeniswerken Boomgaardenstraat, deel tussen de nieuwe school en de Kavel’

 • Aanleg van een gedeelte nieuwe riolering
 • Aanleg van nieuwe voetpaden en een nieuw fietspad in het kader van toegankelijkheid en veiligheid van de
  zwakke weggebruiker
 • Aanleg van plantvakken met bomen en onderbeplanting
 • Aanleg van een kiss and ride zone
 • Aanleg van een nieuwe rijweg in asfalt met een verhoogd kruispunt in beton ter hoogte van de Fabriekstraat

Planning werken FASE 2 ‘Wegeniswerken schoolomgeving Fabriekstraat’

 • Kruispunt ter hoogte van de Boomgaardenstraat verbeteren in het kader van de toegankelijkheid en veiligheid
  van de zwakke weggebruiker
 • Aanleg van een nieuw voetpad tussen het bestaande voetpad ter hoogte van huisnummer 66 en de
  Tiensesteenweg

Timing

 • Fase 1 ‘Riolerings- en wegeniswerken Boomgaardenstraat, deel tussen de nieuwe school en de Kavel’: 30 januari 2023 tot begin april 2023
 • Fase 2 ‘Wegeniswerken schoolomgeving Fabriekstraat’: fase is nog in aanbesteding en zodra de aannemer bekend is zal hierover een verdere communicatie gebeuren.

Opgelet! De geplande werken zijn weersafhankelijk. Bij ongunstige weersomstandigheden is het mogelijk dat de timing moet worden aangepast.

Verloop werkzaamheden wegenis

• Hoe verlopen deze werken?

Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt eerst een stukje grond van ‘de Kavel’ omzichtig afgegraven en op
hoop geplaatst totdat de sanering van de rest van het terrein van ‘de Kavel’ zal aanvangen . Deze graafwerken
gebeuren door een erkend grondverwerkingsbedrijf onder toezicht van de veiligheidscöordinator en Ovam. Alles
gebeurt onder strikte voorwaarden waarbij de nodige voorzorgsmaatregelen gehanteerd worden en het hele
proces gemonitord wordt.
Zodra de grondwerken uitgevoerd zijn zal de aannemer van start gaan met de aanleg van de nieuwe riolering om
vervolgens de wegenis aan te leggen waaronder de voetpaden, het nieuwe fietspad en de nieuwe rijweg.

• Is de straat nog bereikbaar met de auto?

De Boomgaardenstraat zal aan de kant van de Fabriekstraat volledig afgesloten worden voor alle verkeer. Er zal een omleiding voorzien worden voor zwakke weggebruikers via het terrein van ‘de Kavel’.
De Fabriekstraat blijft te allen tijde open voor alle verkeer.

• Is mijn woning nog toegankelijk?

Bij de uitvoering van werkzaamheden aan de Boomgaardenstraat zal er geen hinder zijn voor de woningen in de Fabriekstraat.
Wanneer het nieuwe voetpad wordt aangelegd in de Fabriekstraat zal er beperkte hinder zijn wanneer er voor jouw deur gewerkt wordt. Indien nodig zal de aannemer zorgen voor een loopbrugje naar jouw woning. Als je een garage/inrit hebt, zal je die op het moment dat er vlak voor je woning gewerkt wordt niet kunnen gebruiken.
Binnen de mobiele werkzone zal er tijdens de werkuren niet geparkeerd kunnen worden. Buiten de werkuren en in het weekend wordt de werfzone zo beperkt mogelijk afgebakend om het parkeren daar waar mogelijk toe te laten.