Truineer Nieuws melden?

Rijrichting Stenaertberg omgekeerd

De rijrichting van Stenaertberg wordt omgekeerd en er komen verschillende maatregelen om de veiligheid van de zwakke weggebruikers in de schoolomgeving te verhogen.  

Verkeersmaatregelen Stenaertberg

“Vanaf 1 februari 2023 zal het éénrichtingsverkeer in Stenaertberg richting Houtmarkt naar Abdijstraat worden ingevoerd. Hiermee komen we terug op een eerder genomen beslissing van 2017 waarbij werd bepaald dat de rijrichting net andersom zou lopen”, vertelt burgemeester Ingrid Kempeneers tevens bevoegd voor mobiliteit. “De ervaring leert ons dat dit de verkeersdoorstroming zal bevorderen en dat de verkeersdruk door het centrum met name de markt en de Zoutstraat zal verminderen. We willen hier dan ook alleen het plaatselijk verkeer laten passeren en niet het doorgaand verkeer. In Stenaertberg geldt het principe van de schoolstraat. Er is een verbod op parkeren en stilstaan. Hierdoor kan het fietsverkeer zich in de twee richtingen door de straat bewegen. Er zal een duidelijke fietssuggestiezone met fietslogo’s op de rijbaan worden aangebracht. De streefdatum voor deze signalisatie is, onder voorbehoud van weersomstandigheden, 1 februari.”

“Door middel van een onderbroken witte lijn zal het fietsverkeer in tegenrichting van de rijweg gescheiden worden. Stenaertberg maakt deel uit van de schoolomgeving basisschool Sint-Trudo. Dagelijks fietsen heel wat kinderen met hun ouders naar school. Als stadsbestuur willen we dat fietsgebruik bij alle schoolgaande kinderen stimuleren. We zorgen ervoor dat dit zo veilig mogelijk kan gebeuren”, aldus schepen van Flankerend Onderwijs en Jeugdbeleid Nina Kvikvinia.