Truineer Nieuws melden?

Dialoogavond

Vrijdag 3 februari is er opnieuw een interreligieuze ontmoetingsavond, ditmaal rond het thema ‘menswording’. Iedereen van harte welkom.