Truineer Nieuws melden?

De Bink, de koord en de koe

Velen kijken niet meer naar hem om; maar elke Truineer zou dit beeld in zijn hart moeten dragen. De Bink van Jos Schrijnemakers is een symbool van de lachende venter of leurder die guitig zijn waren aan de man brengt. Op zijn linkerschouder draagt hij een zeel. Het verhaal gaat dat hij die koord ergens had ‘geleend’ maar zogezegd niet wist dat er nog een hele, levende koe aan hing.

© Kombo Tè Erumba Matoné