Truineer Nieuws melden?

Blauwe zone in Nieuw Sint-Truiden

Vanaf 1 februari blauwe zone in heel wat straten van Nieuw Sint-Truiden.

Blauwe zone in Nieuw Sint-Truiden

Bij gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2022 werd de mogelijkheid gecreëerd om de blauwe zone uit te breiden in een aantal straten in de stationsomgeving. De uitbreiding van de blauwe zone zou noodzakelijk kunnen zijn als gevolg van het betalend worden van de parkings van NMBS in de stationsomgeving. Uit analyse van gelijkaardige situaties in andere steden blijkt immers dat pendelaars die niet wensen te betalen, in de omliggende straten op zoek gaan naar een alternatief met als gevolg dat bewoners nog maar moeilijk een vrije parkeerplaats vinden.

“We hechten veel belang aan de mening van onze burgers. Daarom hebben we verschillende buurtvergaderingen georganiseerd. Tijdens het eerste overleg van zaterdag 3 december werd al snel duidelijk dat de huidige parkeerdruk zeer verschillend is van straat tot straat en de meningen over de uitbreiding zeer verdeeld zijn. Op 7 januari volgde een tweede bijeenkomst waar een aangepast voorstel werd toegelicht. De buurtbewoners spraken hierin hun voorkeur uit voor de invoering van de blauwe zone. We zijn zeer blij dat er een consensus is bereikt”, vertelt schepen van Bevolking Hilde Vautmans.

Praktisch

Deze blauwe zone zal vanaf 1 februari van toepassing zijn in volgende straten: Boomgaardenstraat (deel tussen Fabriekstraat en knip), Fabriekstraat, Volmolenweg (deel tussen Fabriekstraat en paaltjes), Viaductstraat, Gorsemweg (deel tussen deel tussen de Diestersteenweg en de R. Lambrechtsstraat), Ridders de Menten de Horneplein, Hoveniersstraat (deel tussen Gorsemweg en Viaductstraat, Plantenstraat, Tiensesteenweg (deel tussen rotonde Stayen en Gazometerstraat)