Truineer Nieuws melden?

Fietslogo’s in Herestraat

In de Herestraat in Duras zijn fietslogo’s geplaatst.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden start met de uitrol van een project in het kader van fietsveiligheid. In de Herestraat werden vandaag fietslogo’s aangebracht. Deze moeten de automobilist sensibiliseren. En dat is nodig want begin dit jaar nog kwam een voetganger tragisch om het leven na een aanrijding. De buurt vraagt al langer naar bijkomende maatregelen om de veiligheid van de zwakke weggebruikers te verhogen.

De stad Sint-Truiden heeft een beleidskader waarbinnen maatregelen worden opgenomen rond de aanduiding van een fietssuggestie. Binnen dat kader worden verschillende objectieve criteria opgenomen die het mogelijk maken een correcte afweging te doen. In de toekomst kunnen daardoor ook andere straten voorzien worden van fietslogo’s.

“Op basis van de beoordelingsaspecten worden de locaties ervan bepaald. Dat heeft als voordeel dat de positie van de fietser op de rijbaan beter zichtbaar is en dat automobilisten attent gemaakt worden op de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Bovendien wordt de rijbaan visueel smaller gemaakt. Hierdoor passen chauffeurs hun snelheid aan”, vertelt schepen van Infrastructuur Johan Mas.

“Eind januari is de buurt hier opgeschrikt door een ernstig verkeersongeval. Dit liet niemand onberoerd. De buurt ijvert al maanden om extra maatregelen te nemen. Die kwamen er in een eerste fase met de verledding van de straatverlichting. Hierdoor is de zichtbaarheid verhoogd en er zijn volle witte lijnen aangebracht aan weerszijden van het wegdek om de denkbeeldige rand van de rijbaan aan te duiden”, zegt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans. “Nu volgt een nieuwe actie. We maken de fietssuggestie in het straatbeeld zichtbaar door middel van fietslogo’s op het wegdek. De Herestraat is gekozen als eerste case. We hopen met de fietslogo’s een bijkomend beschermend effect voor de fietsers te creëren”.