Truineer Nieuws melden?

Welke leukerds doen dit?

Wie vindt het nodig om deze bloembakken te vernielen, vragen ze zich in Velm af. Jammer voor de mensen met goede bedoelingen die al de ganse tijd zorg dragen voor de planten en zo het dorp mooier maken.

Kan een afbeelding zijn van buitenshuis