Truineer Nieuws melden?

Stad breidt digitale service verder uit

Wegens het succes zal de stad haar digitale dienstverlening verder uitbreiden. Zo kan je vanaf nu ook een nieuwe PIN-PUK-code aanvragen via het e-loket en kunnen ouders het poliovaccinatiebewijs van hun kind gewoon opladen.

Als slimme stad zet Sint-Truiden volop in op innovatie en technologie. Eén aspect hiervan is de digitale dienstverlening via het elektronisch loket of e-loket. Recente cijfers tonen aan dat de Truienaar de weg naar dit loket duidelijk heeft gevonden voor het aanvragen van allerlei attesten en documenten. Het lokaal bestuur breidt deze service dan ook graag verder uit en maakt het vanaf nu mogelijk om ook de aanvraag van een nieuwe PIN/PUK-code en het aanleveren van bewijs van poliovaccinatie digitaal te laten verlopen via het e-loket.

 

Het elektronisch loket is een gebruiksvriendelijk digitaal loket dat Truienaren de kans biedt om attesten uit de bevolkingsregisters en uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand zelf op te vragen via de website van de stad Sint-Truiden of via de stadsapp. Denk maar aan een attest van gezinssamenstelling, attest van woonst, uittreksel uit het strafregister, akte van overlijden, etc.

 

Exponentiële stijging

“In 2017 gingen we met het e-loket van start en ontvingen we 1133 aanvragen voor attesten en/of documenten via het digitaal platform. De gebruiksvriendelijkheid van het systeem en het grote aantal producten dat digitaal kan worden aangevraagd, zorgden ervoor dat heel wat inwoners vlot de weg vonden naar deze digitale dienstverlening. De coronapandemie leidde vervolgens tot een echte boost van het e-loket, zo blijkt uit het jaarverslag e-loket van 2021. Vorig jaar ontvingen we maar liefs 13 057 aanvragen voor attesten en documenten via het loket”, zegt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans tevens bevoegd voor bevolking en burgerlijke stand.

 

 

 

Uitbreiding digitale dienstverlening

Dankzij het e-loket kan je al heel wat attesten of documenten op een volledig veilige en rechtsgeldige manier aanvragen waar en wanneer het voor jou past. Dit kan via de website van de stad of stadsapp. In de meeste gevallen ontvang je het gevraagde document na enkele seconden al in je mailbox.

 

“We breiden het aantal producten dat kan worden aangevraagd via het platform ook steeds verder uit”, gaat waarnemend burgemeester Vautmans verder. “Zo kan je vanaf nu ook een nieuwe PIN-PUK-code aanvragen via het e-loket en kunnen ouders het poliovaccinatiebewijs van hun kind gewoon opladen in het systeem. Eenvoudig, snel en correct, dat zijn de grote troeven van het e-loket.”

 

“Met deze uitbreiding van het e-loket zetten we weer een volgende stap in het digitaliseringsproces en het vereenvoudigen van de administratieve processen. Inwoners die liever persoonlijk langskomen in het stadskantoor of niet over de digitale vaardigheden of infrastructuur beschikken om gebruik te maken van het e-loket, kunnen uiteraard nog altijd terecht bij onze medewerkers van team Bevolking en Burgerlijke stand”, besluit waarnemend burgemeester Hilde Vautmans.