Truineer Nieuws melden?

Sint-Trudo Ziekenhuis bouwt nieuwe cleanroom

Ons Sint-Trudo Ziekenhuis en partner ABN Cleanroom Technology bouwen een nieuwe cleanroom in 2023. Dit project maakt de ziekenhuisapotheek van Sint-Trudo futureproof om volgens de hoogste, toekomstige standaarden alle (chemo-)bereidingen in huis te kunnen maken.

De apotheek is een cruciaal onderdeel van elk ziekenhuis: patiënten worden van hieruit voorzien van de nodige medicatie voor hun behandeling. Bepaalde medicatie moet door het daarvoor opgeleide personeel in de apotheek zelf bereid worden om binnen een bepaalde tijdspanne toegediend te kunnen worden, zoals bepaalde preparaten voor chemotherapie. Die preparaten kan Sint-Trudo ook in de toekomst zelf blijven maken in haar nieuwe cleanroom.

 

Chemotherapie

“Dankzij de realisatie van een cleanroom in ons ziekenhuis, zullen we onze oncologische patiënten ook in de toekomst op de best mogelijke wijze kunnen verder helpen.”, verklaart Joan Vlayen, hoofdarts in Sint-Trudo. “In alles wat we hier doen staat de kwaliteit van zorg voor onze patiënten voorop. Voor chemotherapie en radiotherapie zijn er complexe schema’s, die we moeiteloos op elkaar kunnen afstemmen. Iemand die chemotherapie krijgt, moet lastminute een bloedonderzoek krijgen, om de bereiding à la carte en op maat van de patiënt te kunnen doen. Zo kunnen we tot op het moment zelf aanpassingen doen in de chemo in functie van het klinisch beeld van de patiënt. Die werkwijze garandeert de beste outcome van de behandeling.”

 

Comfort van de patiënt

Ingrid Stockmans, hoofdapotheker in Sint-Trudo: “Als we geen cleanroom zouden bouwen, komt die werkwijze in de toekomst in het gedrang en zou de patiënt meerdere verplaatsingen moeten doen: één voor de waardenmetingen en één voor wanneer de behandeling dan effectief kan geleverd worden vanuit een andere apotheek. Dat zou niet patiëntvriendelijk zijn. Bovendien is het ook zo dat op basis van laboparameters die genomen worden bij de aanvang van de behandeling dan alsnog in 5 à 10% van de gevallen de therapie zou uitgesteld moeten worden. Dat zou natuurlijk erg jammer zijn voor de patiënt én het zou een verspilling van dure medicatie betekenen, iets wat we als ziekenhuis uiteraard ook willen voorkomen.”

 

Toptechnologie

Jo Nelissen, oprichter en CEO van ABN Cleanroom Technology, licht toe: “De nieuwe ziekenhuisapotheek wordt uitgerust met ons VIX-concept. Dit concept komt voort uit een pre-engineered aanpak van de energetische en technische installaties, om zo de bruikbare ruimte te optimaliseren, de energiekosten te minimaliseren en de duur van de bouwwerkzaamheden te verkorten. Bovendien is het VIX concept volledig Industry4.0-ready, wat wil zeggen dat alle aspecten van de cleanroom real-time kunnen worden gemonitord, geanalyseerd en bijgestuurd waar nodig.”

 

“Dankzij dit project kunnen we de doorlooptijd van de chemobehandelingen ook in de toekomst zo vlot mogelijk laten verlopen, een heel belangrijk element, waar de patiënt absoluut baat bij heeft.”, besluit Vlayen.