Truineer Nieuws melden?

Is een zebra en zwat pjaad be witte striepe of e wit pjaad be zwatte striepe?

Welke kluire moage ve nog gebruike is oos toal? Opgepas, want binne de kotste kiere zet dje ene racist. Loot oos begenne be e reudselke. Is een zebra en zwat pjaad be witte striepe of e wit pjaad be zwatte striepe? En hei da ene witte of ene zwatte…..

Zwatte piet
Zwatte piet moag ne mee…. errem kenger. Ma moag ich dan nog imand de zwatte piet duirschuive? Do is nog ne on gedoch. En wa as dje van imand zegt dat ter e zwat schoop is? Of dat ter in et zwat werrekt?
Once you go black, you never go back
En wa as imand op zwat zood zit? Do ubbe we in oos plat wal een oplossing vuir…Dee hei gine frank op z’n kloete. Of dee hei een koet in zen tes. En ich denk nog oan iet. Taant zoaliger kwam van een vakanse in Gambia truk. Ich uur ze et nog zegge. “Once you go black, you never go back.” Ich weit och ne wa da wil zegge. Ma black is zwat. Dus…. nee, da moag och ne mee.
Cowboys en Indioane
Cowboys en Indioane, de goei en de slechte… wee van oechlings hei et nog gespeild? Old Sjatterhand en Winetou. Den ene was wit en ha ene hoed op, den andere was roed en ha een plaam op zene kop. Moag nemee. De klene taas keik ma roar toen ich um zen kluirkes afnamp. Gedon be de geel Chineize, de roei indioane, en de grun Marsmannekes. Gedon, zei ich. Of dje kregt ene lepper rond oer oere, racist da dje zet.
Et vliegend scheit
De klène begreip ter niks van. Maar wat dan met de paarden opa? Mag ik Winetou nog een wit paard geven? En Old Sjatterhand een bruin? Of Zorro een zwart? Of moet ik ze allemaal een paard geven zoals dat van Litel Dzjoe. Wit en zwart?
Een daaf schet uiveral
Vuiralier ich iederien op men kap kreig, wil ich stoppe, ma ich eb toch nog twee reudselkes in dezelfde trant.  Ien. Is een zebra en zwat pjaad be witte striepe of e wit pjaad be zwatte striepe? Zeg et es. En twie…. Kan imand mich zegge vuirwa een daaf wit schet op ene zwatte auto en zwat op ene witte auto? Awal, da du dei daaf na es uiveral. Of dei na in Sintruin zit, In Knokke, In Kuttekoave, In Kinshasa, Peking of Nuwjorrek, mok ne aat.