Truineer Nieuws melden?

Financieel directeur zes maanden preventief geschorst

Financieel directeur Luc Vandijck, wordt vanaf maandag preventief zes maanden geschorst. Dat heeft de tuchtcommissie beslist nadat Vandijck betrokken was bij een lening van de stad aan ereburgemeester Jef Cleeren

Mededeling van de Tuchtcommissie

BESLISSING TUCHTCOMMISSIE STAD SINT-
TRUIDEN

Op maandag 26 september startte de gemeenteraad van Sint-Truiden een
tuchtprocedure ten aanzien van de Financieel Directeur van de stad, de heer Luc
Vandijck. Er werd door de gemeenteraad tevens beslist een Tuchtcommissie op te
richten.
De Tuchtcommissie heeft na de verdediging gehoord te hebben en na beraadslaging
beslist overeenkomstig artikel 208 van het decreet over het lokaal bestuur van 22
december 2017 en de artikelen 7, 15 en 16 van het BVR van 20 juli 2018, de heer
Vandijck met ingang op 7 november 2022 preventief te schorsen voor een periode van
zes maanden.
De Tuchtcommissie wenst verder geen toelichting te geven bij deze beslissing en geen
verder informatie vrij te geven over de te volgen tuchtprocedure.

Namens de Tuchtcommissie
Serge Gumienny
Voorzitter