Truineer Nieuws melden?

Eerste dorpsbabbel een succes

De eerste dorpsbabbel vond plaats in de Veva in Zepperen. Met dit initiatief wil het stadsbestuur van Sint-Truiden meer voeling krijgen met de dorpen. In totaal kwamen meer dan 80 vragen vooraf binnen. Een zeventigtal inwoners woonden de dorpsbabbel bij.

Een verwelkoming en een korte intro meer was er niet nodig om de gesprekken in gang te zetten. De waarnemend burgemeester en schepenen namen elk plaats aan een tafel en luisterden naar de vragen en voorstellen van de dorpsbewoners.

“We willen weten wat er leeft, wat de bezorgdheden van de buurt zijn, wat de inwoners belangrijk vinden en waar we dus zeker aandacht aan moeten besteden in het beleid. We doen dat vandaag op een laagdrempelige manier, tussen de mensen. Zowel grote als kleine problemen kwamen ter sprake. We streven ernaar om 1/3 van de gestelde vragen op korte termijn op te lossen. Zoals wifi in de Veva, correcte signalisatie langs de Zepperse wegen en het inzetten van de kolkenzuiger voor het reinigen van rioolputjes. Ook noteerden we de vraag van de buurtbewoners om meer snelheidscontroles. Dit geven we uiteraard door aan de lokale politie. Het initiatief viel duidelijk in de smaak gezien de grote opkomst. Belangrijk is dat we nu aan de slag gaan en alle punten verder behandelen’, vertelt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans.

“We hebben nog geen een pasklaar antwoord op alle vragen die hier gesteld zijn. De waterproblematiek, veilige schoolomgevingen, energie-uitdagingen of bijkomende investeringsprojecten zijn dossiers die uitgebreid onderzoek vergen om tot gerichte en duurzame oplossingen te komen. De beleidsploeg streeft ernaar om dit samen met de buurt te realiseren. We begrijpen de bezorgdheden van de buurt en doen al het mogelijke om ook in de moeilijke dossiers doeltreffend te handelen”, zegt waarnemend burgemeester Hilde Vautmans.

“Zepperen is het grootste kerkdorp van Sint-Truiden waar al heel wat projecten gerealiseerd zijn maar waar ook nog heel wat uitdagingen zijn. Om hierrond een goed en gedragen beleid te kunnen voeren zijn deze dorpsbabbels noodzakelijk. Niemand kent de buurt beter dan de bewoners zelf. Dat bleek vandaag uit de vele oplossingen die de buurtbewoners hier voorstelden”, gaat Hilde Vautmans verder. “Ook de schepenen wil ik bedanken om hier voltallig aanwezig te zijn en mee te zorgen voor het succes van de dorpsbabbels”.

De komende weken zal het college van burgemeester en schepenen ook de andere dorpen bezoeken. Op vrijdag 18 november is Kerkom aan de beurt. Wat kan anders? Wat kan beter? Laat het weten en stel je vraag tijdens de dorpsbabbel van jouw buurt! Meer info en een overzicht van alle activiteiten vind je op www.sint-truiden.be/dorpsbabbel.