Truineer Nieuws melden?

Buurtoverleg over parkeerdruk op Fruitwijk en Nieuw Sint-Truiden

Een betalende stationsparking en de invoer van betalend parkeren in de Prins Albertlaan, Spoorwegstraat en Leopold II straat kan/zal de parkeerdruk op andere straten vergroten. Op 3 december is er overleg met de bewoners van de Fruitwijk en Nieuw Sint-Truiden.

Het lokaal bestuur Sint-Truiden organiseert zaterdag 3 december een buurtoverleg rond parkeren in Sint-Truiden. Het overleg gebeurt in twee groepen;  de bewoners omgeving Fruitwijk en de bewoners omgeving Nieuw Sint-Truiden. Het overleg komt er nadat de NMBS besliste om de stationsparking betalend te maken. Het stadsbestuur vreest dat er druk gaat komen op het parkeren in deze buurten en wil daarover in gesprek gaan met de bewoners zelf. Op basis van deze gesprekken kan, indien nodig, het parkeerbeleid in één of meerdere woonzones worden bijgestuurd. Zij kunnen aangeven of ze het invoeren van een blauwe zone al dan niet gewenst vinden.

 

Inspraak over het al dan niet invoeren van een blauwe zone

“We merken dat de ongerustheid naar aanleiding van het betalend worden van de stationsparking bij de buurtbewoners toeneemt. Op dit moment zijn er geen beperkingen in tijd voor parkeren in de omgeving Fruitwijk en de omgeving Nieuw Sint-Truiden. Het zou kunnen dat treinreizigers en langparkeerders hier een gratis parkeerplaats zoeken. We vinden het echter belangrijk dat buurtbewoners dichtbij hun woning kunnen parkeren. Daarover willen we in gesprek gaan met de omwonenden. Zo kunnen we samen tot een juiste en gedragen oplossing komen”, aldus waarnemend burgemeester Hilde Vautmans, tevens bevoegd voor mobiliteit. “We plannen twee keer een overleg met telkens een aparte buurt omdat de situatie voor elk van deze woonzones mogelijks kan verschillen. We zullen luisteren en geven hen inspraak in het parkeerbeleid omdat zij hun buurt het beste kennen.”

Betalende zone rond stationsomgeving

In de Prins Albertlaan, de Spoorwegstraat en de Leopold II straat, de onmiddellijke omgeving van de stationsbuurt, wordt vanaf 1 december de blauwe zone aangepast naar een betalende zone. Hier is er vandaag al een hoge parkeerdruk en geven bewoners aan dat het moeilijk is om zelf nog een parkeerplaats te vinden.

“Voor de bewoners van deze drie straten verandert er niets. Zij kunnen hun huidige parkeerkaart gratis omruilen voor een bewonerskaart betalende zone in onze Parkeerwinkel. De komende weken zullen we hierrond uitgebreid informeren”, besluit waarnemend burgemeester Hilde Vautmans.