Truineer Nieuws melden?

Wij krijgen de meest energievriendelijk buurt van Limburg

Vastgoedontwikkelaars Gilen Real Estate en Vestio Vastgoed willen in Sint-Truiden de meest energievriendelijke buurt van Limburg bouwen. Dankzij onder andere meer dan 1.000 zonnepanelen die een half miljoen Watt kunnen opwekken, 1.000 bomen, een warmtenet, een thuisbatterij in elke woning en slimme waterrecuperatie zullen 167 gezinnen de kans krijgen om bewuster met hun budget en hun toekomst om te springen.

Vastgoedontwikkelaars Gilen Real Estate en Vestio Vastgoed plannen in Sint-Truiden de meest energievriendelijke buurt van Limburg te bouwen. Die moet er komen op een verlaten site van 65.000 vierkante meter langs de N3. In totaal gaat het om 167 energieneutrale woningen en appartementen. In de autovrije woonzone zullen liefst 1.000 bomen worden aangeplant en de hele buurt wordt CO-neutraal dankzij geothermie. Meer dan 1.000 zonnepanelen zorgen voor een piekvermogen van een half miljoen Watt. Door dat zonneveld nog voor de eigenlijke bouwwerken aan te leggen, zal de werf de helft minder C02 uitstoten dan een traditionele werf. “Hier wonen, wordt wonen in de toekomst”, zegt CEO Laurens Gilen.

 

In de nieuwe woonbuurt worden 1.000 bomen aangeplant en komt centraal een grote waterpartij. Langs de N3 wordt een zonneveld aangelegd dat eerst de werf en later de woningen zal voeden.In de nieuwe woonbuurt worden 1.000 bomen aangeplant en komt centraal een grote waterpartij. Langs de N3 wordt een zonneveld aangelegd dat eerst de werf en later de woningen zal voeden.

 

De gemeente Sint-Truiden engageert zich om minstens 40% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied tegen 2030. Hiermee wil ze haar bijdrage aan de klimaatverandering sterk verminderen en de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen. Dat verzoenen met de steeds hogere nood aan betaalbare woningen, is een tweestrijd waarmee tal van Vlaamse steden kampen.

 

“Wij zijn op zoek gegaan hoe we op dit dilemma een antwoord kunnen bieden en meer mensen de kans kunnen geven op een duurzame én betaalbare woonst. De energie-efficiënte buurt die wij ontworpen hebben, draagt meer dan haar steentje bij aan het klimaatactieplan. Meer nog: deze buurt zal nu al meer dan voldoen aan de streefdoelen van 2050 en meehelpen bouwen aan een koolstofarme en veerkrachtige maatschappij op het vlak van ruimte energie, mobiliteit en circulariteit. We halen alles uit de kast om hier een voorbeeldproject van te maken waar veel steden met veel interesse zullen naar kijken.” Laurens Gilen, CEO Gilen Real Estate

 

Zeven bomen per woning

 

De meest energievriendelijke buurt van Limburg krijgt een plaats in de driehoek Dellingweidestraat, Bruskensweg en Aalsterweg, vlak bij de N3 Brussel-Luik. Alle 123 woningen en 44 appartementen zullen fossielvrij en energieneutraal zijn (E-peil < 10) en baden in het groen. Er worden 1.000 bomen aangeplant en elke woning krijgt een privé-boom in de tuin. In de buurt krijgen zachte weggebruikers de hoofdrol. Alle auto’s gaan ondergronds in drie ruime parkings met plaats voor 200 wagens. Die zullen verscheidene in- en uitgangen hebben, zodat elke bewoner een eigen parkeerplek heeft op wandelafstand van de woning. Ook de afvalverzameling en -ophaling gebeurt in de kelder. Bovengronds worden stallingen voorzien voor 500 fietsen en er wordt ook ingezet op deelmobiliteit. Dwars door de site komt een waterpartij met tal van groene ontmoetingsplekken.

 

Zachte weggebruikers krijgen de hoofdrol in de autovrije woonbuurt.Zachte weggebruikers krijgen de hoofdrol in de autovrije woonbuurt.

 

Werf gevoed met zonne-energie

 

De volledige woonbuurt beoogt het BREEAM-label ‘very good’. Dat is zeker voor een woonproject uitzonderlijk. De ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’ is een methode die de impact op het milieu beoordeelt. Het label wordt na de bouw toegekend op basis van een analyse door allerhande experts. Hydrologen, biologen en tal van andere deskundigen uit andere domeinen nemen daarbij elke duurzame keuze onder de loep.

 

Er zal op de site niet alleen duurzaam gewoond maar ook duurzaam gebouwd worden. Al tijdens de voorbereidende werken wordt een zonneveld van 1.000 zonnepanelen met een piekvermogen van meer dan 500.000 Watt aangelegd om de werf (en later ook de woningen) te voeden. Op die manier wordt de C02-uitstoot tot de helft gereduceerd. De uitstoot die er wel nog is, wordt nauwgezet gemeten en gecompenseerd.

 

“Duurzaamheid begint bij ons al bij het ontwerp en de bouw. Alle gebruikte materialen worden geselecteerd op hun milieu-impact. Zo is het energieverbruik tijdens productie en transport naar de werf een doorslaggevende factor. Voor onze dragende structuur gebruiken we bijvoorbeeld geen traditioneel gebakken bakstenen, maar een combinatie van cellenbeton en kalksteen. Zo valt de energie-impact van de productie meer dan 3,5 keer lager uit. Voor materialen waarin geen alternatieven mogelijk zijn, kiezen we bewust voor lokale leveranciers. Onze betonproductie gebeurt in Sint-Truiden op slechts 5 km van de site en de gevelstenen worden in Zuid-Limburg geproduceerd. Bovendien proberen we alle transport tot een minimum te beperken, wat niet alleen voor het milieu maar ook voor de omwonenden goed nieuws is.” Laurens Gilen, CEO Gilen Real Estate

 

Groene, goedkopere energie

 

Alle 167 gezinnen in de nieuwe buurt zullen fossielvrij en dus CO2-neutraal kunnen verwarmen en koelen dankzij geothermie. De gebouwen worden opgetrokken uit cellenbeton en Silicaatsteen. Dat zorgt voor een verhoogde warmteaccumulatie, waardoor grote temperatuurschommelingen opgevangen worden en het rendement van de warmtepompen gemaximaliseerd wordt. Elke woning wordt ook voorzien van een thuisbatterij die gevoed wordt met zonne-energie.

 

“We leggen een warmtenet aan en voorzien een half miljoen Watt aan zonnepanelen. Op die manier zullen alle woningen zowel gekoeld als verwarmd worden met hernieuwbare energie. De energiekost zal voor elk gezin in de nieuwe buurt altijd lager zijn dan de marktprijs. Elke euro die ze niet hoeven uit te geven aan verwarming, is een investering in hun comfort en in de toekomst. Bovendien beiden we elke woning aan om te kopen, te huren of te hamsterhuren. Op die manier proberen we zo veel mogelijk mensen de kans te geven om duurzaam en bewust te wonen.” Laurens Gilen, CEO Gilen Real Estate

 

Hoge plafonds

 

80% van de bewoonbare oppervlakte is zo ontworpen dat er veel daglicht binnenkomt. De ruimtes waar dit niet zo is, beperken zich doorgaans tot toiletten en (technische) bergingen. Er wordt gebruik gemaakt van aanpasbare ontwerpen, waarbij het concept van de draagstructuur garandeert dat het gebouw in functie van de noden van de toekomstige bewoners, gewijzigd kan worden.

 

“We zullen panden van alle mogelijke types voorzien: gezinswoningen, appartementen met één, twee of drie slaapkamers… Die zullen niet alleen duurzaam, maar ook met het oog op de toekomst gebouwd worden. Zo voorzien we overal hoge plafonds van minstens 2,75 meter. Op die manier blijft er ruimte over om zodra er nieuwe technologie ontwikkeld wordt met een nóg beter rendement en een nóg kleine ecologische voetafdruk vlot ingebouwd worden. Door ook nog eens te kiezen voor duurzamere en robuuste materialen, wordt de levensduur van de gebouwen verlengd.” Laurens Gilen, CEO Gilen Real Estate

 

Volledig instapklaar

 

Vestio Vastgoed en Gilen Real Estate staan voor een geïntegreerde aanpak en zullen ook instaan voor het onderhoud van alle groenzones en de waterpartijen in de nieuwe woonbuurt.

 

“Van de eerste spade in de grond tot de aanleg van het laatste stukje gazon: wij zorgen voor alles. We zullen alle huizen instapklaar opleveren. De toekomstige bewoners zullen zelfs niet hoeven te schilderen en hun tuin zal helemaal aangelegd zijn. Ook op die manier proberen we alles financieel haalbaar te houden en ervoor te zorgen dat de bewoners niet voor verrassingen komen te staan.” Ed Somers, gedelegeerd bestuurder Vestio Vastgoed

 

De bedoeling is in de zomer van 2023 met de voorbereidende werken te kunnen starten. In tussentijd nemen de projectontwikkelaars zorgvuldig de tijd om de buurt voldoende te informeren en in overleg te gaan.

 

“De locatie sluit mooi aan op de stad en staat ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Het geluid van de N3 gaan we dempen met een groene talud en dat er een uiterst duurzame buurt komt, beperkt ook de impact op de omwonenden. We zijn daarover nog volop in overleg met het stadsbestuur en proberen eventuele hinder op elke mogelijke manier te beperken. We begrijpen dat verandering vragen met zich meebrengt. Daarom willen we iedereen ook goed informeren en zijn we bereid om elke mogelijke vraag te beantwoorden. We zullen alles in het werk stellen om een kwalitatief project te realiseren, voor de toekomstige bewoners én voor al wie nu al in de buurt woont.” Laurens Gilen, CEO Gilen Real Estate