Truineer Nieuws melden?

Jelle Engelbosch geeft ontslag

Jelle Engelbosch (NVA) geeft ontslag en licht die beslissing toe.

Vandaag heb ik in het belang van de inwoners van Sint-Truiden beslist om mijn ontslag in te dienen als schepen en (waarnemend) burgemeester van de stad.

Ongetwijfeld zullen sommigen daarin een schuldbekentenis willen vinden, hetgeen het geenszins is. Het komt uitsluitend rechtbanken toe iemand te veroordelen, niet aan politieke tegenstanders of journalisten.

Desalniettemin besef ik als geen ander dat de voorbije dagen een aanhoudende zweem van ongeoorloofde praktijken is ontstaan, wat het haast onmogelijk maakt om in Sint-Truiden nog langer geloofwaardig te kunnen besturen.

De afgelopen dagen heb ik moeten vaststellen dat er tegen mij een intentieproces in en door bepaalde media wordt gevoerd zonder enige objectieve kans op verdediging.  Meerdere gemeenteraadsleden citeren bovendien bepaalde stukken uit het auditrapport en laten bewust andere fragmenten achterwege. Op die manier wordt een perceptie gecreëerd die het voor mij onmogelijk maakt om nog langer te functioneren.

Reeds vier jaar wordt de man gespeeld en niet de bal en word ik tot in het absurde toe verdacht gemaakt.  Iedereen komt op een punt dat je moegestreden bent en de handdoek in de ring gooit.

Ik wil mijn partij en de vele mandatarissen en vrijwilligers in Limburg ook niet langer meesleuren in dit negatief verhaal.  Ook uit respect voor die mensen en hun engagement neem ik deze beslissing.

Ik zal de komende periode gebruiken om in alle rust mijn naam te zuiveren.  Ik verzoek de voorzitter van de gemeenteraad alvast om het Auditrapport te bespreken op de publieke zitting van de gemeenteraad en niet achter gesloten deuren.  Enkel op die manier krijg ik een eerlijke kans om beweringen te weerleggen.  Ik blijf herhalen dat ik recht in mijn schoenen sta.