Truineer Nieuws melden?

Jelle Engelbosch definitief burgemeester, Ingrid Kempeneers terug schepen

De fractieleden van de huidige coalitie CD&V, Open VLD en N-VA hebben er samen voor gekozen om deze coalitie verder te zetten. “De raakvlakken tussen de drie partijen en de sterke cohesie zorgen voor een voldoende stevige basis om de ambitieuze beleidsplannen die we in 2018 voorop gesteld hebben verder uit te voeren”, klinkt het.

© Jelle Engelbosch

Waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch wordt voorgedragen als burgemeester van de stad Sint-Truiden. Ingrid Kempeneers wordt opnieuw schepen en neemt de schepenbevoegdheden van Engelbosch over. Hilde Vautmans wordt eerste schepen. “In het belang van onze stad en haar inwoners kiezen we ervoor om de inhoud te laten primeren. De verderzetting van heel wat projecten en strategische dossiers wordt hiermee gegarandeerd. Onze organisatie en de voltallige beleidsploeg nemen hun verantwoordelijkheid opdat de politieke rust zal weerkeren.” zegt burgemeester Jelle Engelbosch.

Eerste schepen Hilde Vautmans vult aan: “We moeten vooruit. We zitten midden in een crisis. Onze economie, onze handelaars, onze stad en haar inwoners komen op de allereerste plaats. Er is véél werk aan de winkel. We moeten ondersteuning bieden daar waar mogelijk en zorgen voor een goed sociaal en economisch beleid. Dat is wat nu primeert.”

“Voor de inwoners van Sint-Truiden en de medewerkers van de verschillende stadsdiensten is het belangrijk dat de rust in de organisatie en onze stad terugkeert. Als schepen zal ik opnieuw mijn schouders zetten onder de vele projecten én de dagdagelijkse bekommernissen van de Truienaren behartigen. We blijven ons inspannen om van Sint-Truiden een aangename, warme stad te maken”, stelt schepen Ingrid Kempeneers.