Truineer Nieuws melden?

Dag van de Jeugdbeweging

Gisteren vrijdag, Dag van de Jeugdbeweging, trakteerde onze stad 1.500 kinderen en jongeren van verschillende jeugdbewegingen op een heerlijk ontbijt met muziek in het stadspark.

Op de Dag van de Jeugdbeweging wordt het maatschappelijke belang van jongerenverenigingen extra in de kijker gezet. Team Jeugd van de stad Sint-Truiden werkte voor de gelegenheid weer een gezellig voorschools programma uit voor alle leden van de Truiense jeugdbewegingen.

“De jeugdbeweging vervult een belangrijke functie in het leven van vele kinderen en jongeren. Het is een uitlaatklep, een bron van ontspanning en bovendien een leerschool voor belangrijke levenswaarden zoals vriendschap, samenwerken, verantwoordelijkheid en respect voor de natuur. Wij zijn dan ook erg trots dat zo’n 1.500 Truiense kinderen en jongeren lid zijn van één van onze 15 jeugdbewegingen”, zegt schepen van Jeugd Nina Kvikvinia.

 

“Vanmorgen verwenden we alle leden met een (h)eerlijk FairTrade-ontbijt en een concertje met onvervalste jeugdbewegingsevergreens ter gelegenheid van deze dag. De opkomst was enorm! Dit toont echt het succes en belang van onze jeugdbewegingen aan. Daarom ondersteunt Sint-Truiden jeugdbewegingen nog op verschillende manieren. Zo is er logistieke begeleiding via de uitleendienst en zijn er allerlei financiële tussenkomsten voor werkingstoelagen, brandveiligheidsinstallaties en materiaalaankopen”, gaat schepen Kvikvinia verder.

“Jongeren verdienen meer dan wie ook onze aandacht. Ze zijn onze toekomst en vormen het gezicht van morgen. Een goede ondersteuning van de lokale jongerenwerking is daarom niet toevallig een belangrijke schakel van ons toekomstgericht jeugdbeleid”, aldus nog schepen Kvikvinia.