Truineer Nieuws melden?

Stad stelt ontwerp fietsring voor

Sint-Truiden gaat verder werk maken van een fietsring die grotendeels het traject van de vesten volgt, voor conflictvrije kruispunten zorgt, en de binnenstad zal omtoveren tot één grote fietszone waar de auto ook welkom blijft. Hier de repo van TVL.

© print TVL

 

Bekijk de repo van TVL via:

https://www.tvl.be/nieuws/sint-truiden-stelt-plannen-voor-nieuwe-fietsring-voor-143539

 

 

De fietsring rond Sint-Truiden zal grotendeels samenvallen met de historische vesten. Het stadsbestuur wil op die manier fietsen in de binnenstad stimuleren en de ruimtelijke kwaliteit verhogen. Bij het ontwikkelen van het voorontwerp stonden een aantal principes voorop. Zo krijgt de fietser voorrang op het kruisende verkeer en moet het aantal conflictpunten tot een minimum herleid worden. Verder krijgt de zwakke weggebruiker meer ruimte, zullen voetgangers en fietsers ruimte delen op de vesten en worden de bomenrijen van de vesten zoveel mogelijk doorgetrokken.

Veilige fietsoversteekplaatsen en fietszone
“Bij het ontwerpen van de fietsring besteedden we extra aandacht aan veilige fietsoversteekplaatsen. De fietsring zal daarom als één herkenbare structuur aangelegd worden. Er wordt ook een plateau ter hoogte van elke fietsoversteekplaats voorzien.  LED-strips die oplichten wanneer er een fietser aankomt maken de zwakke weggebruikers zichtbaar én helpen hen om veilig over te steken op de kruispunten. Deze ledstrips werken ondersteunend aan wettelijke signalisatie. Bovendien zorgen de herkenbaarheid en zichtbaarheid van de fietsoversteekplaatsen door een eenheid in materiaalgebruik voor een goede aanduiding voor het gemotoriseerd verkeer dat men een fietszone binnenrijdt of verlaat, vertelt burgemeester Veerle Heeren, tevens bevoegd voor mobiliteit.

Missing-links
Op twee punten in de binnenstad ontbreken de historische vesten. (Naamsevest en Europaplein). Hier moet het openbaar domein aangepast worden om het gemotoriseerd verkeer van het niet-gemotoriseerd verkeer zo veel mogelijk te scheiden of op een veilige manier te verweven. In het ontwerp zijn verschillende concrete acties opgenomen om de fietsring hier op een veilige manier te organiseren.

“Voor de missing -link Tichelrijstraat-Nieuwpoort zal de fietsring gescheiden worden van het wegvak. De parkeerstrook zal aan de oneven zijde wegvallen en de rijwegbreedte zal versmallen. Op die manier ontstaat er ruimte voor het inpassen van een volwaardig voetpad, dubbelrichtingsfietspad en een groenstrook”, verduidelijkt schepen van Openbare werken Johan Mas.

“Aan de Naamsevest-Europaplein zijn er verschillende specifieke ontwerpelementen die tot een veilige fietsring zullen leiden. Ook hier komt er méér ruimte voor fietsers, voetgangers en groen door het beperken van de rijwegbreedte en het schrappen van de parkeerstrook op de Naamsevest aan de oneven zijde. Verder worden de kruispunten op de Naamsevest overzichtelijker en veiliger. Het Europaplein wordt een fantastisch omgeving, een smeltkroes voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer door de vermindering van het autoverkeer”, vertelt Veerle Heeren bevoegd voor mobiliteit.

“Het Europaplein met de Brustempoort is een historisch stadsdeel van onschatbare waarde. Om ze volledig tot haar recht te laten komen wordt ze ingericht als pleinzone met respect voor ons erfgoed. Dat betekent dat we een groene ruimte creëren waarbij kunstwerken een volwaardige plaats krijgen en het erfgoed ‘Brustempoort’ op maaiveldniveau ontsloten wordt”, licht schepen van Inrichting publieke ruimte en stadsverfraaiing Jelle Engelbosch toe.

Leefbare stad op mensenmaat
Met de plannen wil het stadsbestuur een leefbare aangename stad ontwikkelen op mensenmaat met aantrekkelijke, toegankelijke openbare plekken in het groen die functioneren als rust- en ontmoetingspunten. Een stad waar iedereen zijn plekje krijgt, de fietser, de voetganger, personen met een handicap en de wagen. Sint-Truiden maken we op die manier future proof voor de volgende decennia !

Zodra de fietsring klaar is zullen er verschillende initiatieven genomen worden om het fietsgebruik te ondersteunen. Er komen o.a. doelgroepcampagnes om mensen te stimuleren om de fiets vaker te gebruiken. Ook zal verder ingezet worden op structureel onderhoud, en worden er, verspreid over de stad, fietsparkeerstallingen geplaatst. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in een veilige fietsparking en deelfietsen.