Truineer Nieuws melden?

Rosa Ruymen overleden

We vernemen het overlijden van Rosa Ruymen, echtgenote van wijlen Joseph Buntinx. Wij betuigen de familie onze innige deelneming en wensen kinderen, kleinkinderen en de ganse familie veel sterkte toe.