Truineer Nieuws melden?

Ludo Zeegers (diaken) overleden

Wij vernemen het overlijden van Ludo Zeegers, diaken in Sint-Truiden. Wij betuigen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen en de rest van de familie onze innige deelneming en wensen hen veel sterkte toe.