Truineer Nieuws melden?

Afbraak gestart

De afbraak van het voomalige pand Capri en het wassalon ernaast is gestart.

© Mathias De Bruycker/truineer

Nadat het autonoom gemeentebedrijf voor de ontwikkeling van Sint-Truiden al eerder de verwaarlozingen in de Rijschoolstraat en het tankstation aan het Ridders de Menten de Horneplein succesvol wist om te vormen tot aangename nieuwe woonbuurten is vandaag het volgend project gestart: de afbraak van de verkrotte voormalige wasserij in de Stapelstraat en het naastgelegen pand.

“Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) AGOST die de eigendommen van de stad beheert, zoekt actief naar een duurzame oplossing voor haar leegstaande gebouwen”, vertelt Jelle Engelbosch, voorzitter van het directiecomité van AGB AGOST. “Voordat het pand van Stapelstraat 102 eigendom was van AGOST, lag het er jarenlang verwaarloosd bij. AGOST kocht het pand met een gedeeltelijke tussenkomst van Vlaanderen om de leegstand aan te pakken. Ondanks verwoede pogingen om Stapelstraat 102 nieuw leven in te blazen, kwam geen enkel project deftig van de grond. Daarom besliste AGOST in 2021 om hun strategie aan te passen en wordt er niet langer geïnvesteerd in het onderhoud van de gebouwen van Stapelstraat 100 en 102.”

“De panden slopen is een goede zaak voor de toegangspoort van het kernwinkelgebied van onze stad”, vervolgt Jelle Engelbosch. “De kop van de Stapelstraat moet de motor zijn van een bruisende woon- en winkelstraat en dat is nu jammer genoeg niet het geval. De verloederde gebouwen trekken ook overlast en ongedierte aan. Door de panden af te breken, pakken we die problemen meteen mee aan. De gebouwen van Stapelstraat 100 en 102 zijn na al die jaren bouwfysisch niet meer in orde en dus slopen is de beste oplossing.”

Toekomstplannen

“De bestemming van beide percelen veranderen we niet, maar nieuwe projectontwikkeling is niet meteen aan de orde omdat de private markt voldoende aanbod heeft in onze stad”, treedt Veerle Heeren, voorzitter van de Raad van Bestuur van AGOST, bij. “Indien er sprake is van nieuwe vastgoedontwikkeling zullen we uiteraard grondig onderzoeken of het project de juiste invulling heeft en aan de behoeften van de buurt beantwoordt. Zo’n conceptstudie kunnen we doen met subsidiesteun van Vlaanderen.”

“De afbraakwerken die nu starten zullen het straatbeeld van de Stapelstraat veranderen. Het is niet bedoeling om het terrein gewoon braak te laten liggen. We kiezen ervoor om de ruimte die vrij komt ter hoogte van de Stapelstraat 100 en 102 ter beschikking te stellen van de Truienaar en dus creëren we er na de sloopwerken een groene rustplek. Hoe dit concreet zal worden ingevuld, onderzoeken we nog. We bekijken een mogelijke samenwerking met kunstenaars en creatievelingen om de nieuwe rustplek een interessant karakter te geven. We zijn ons bewust dat de invulling van de kop van de Stapelstraat een belangrijke uitstraling heeft voor de rest van de Stapelstraat”, aldus Veerle Heeren.