Truineer Nieuws melden?

Eerste Vlaamse stad met totale openbare LED-verlichting

Sint-Truiden bouwt als eerste stad in Vlaanderen in minder dan 3 jaar haar openbaar verlichtingspark volledig om naar leds. 

Het lokaal bestuur besliste in 2020 om de openbare verlichting tegen 2023 integraal om te bouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Om dat mogelijk te maken, tekende de stad een overeenkomst met netbedrijf Fluvius. Op 17 juli 2022 was de ombouw naar leds op alle gemeentewegen van Sint-Truiden een feit.

 

Al in 2010 werd de eerste generatie leds geplaatst in Sint-Truiden. Bevingen-Centrum werd via een pilootproject van Infrax de eerste volledig verledde dorpskern in België. Ondertussen is de ledtechnologie snel geëvolueerd. Sinds oktober 2015 plaatst Fluvius uitsluitend ledverlichtingstoestellen die aanzienlijk minder verbruiken en langer meegaan dan klassieke lampen.

Samen met de lokale besturen wil Fluvius  alle lichtpunten in Vlaanderen tegen 2030 ombouwen naar leds, wat een forse versnelling betekent. Dankzij die investering kunnen alle steden en gemeenten samen jaarlijks 54 miljoen euro besparen op energieverbruik en 44 000 ton aan CO2. Bovendien biedt een ombouw ook meer mogelijkheden om beter in te spelen op de razendsnelle evoluties in interactieve verlichtingstechnologie.

Mogelijkheden voor licht op maat en ‘slimme steden’

‘Via de versnelde ombouw mikken we vooral op een forse daling van ons energieverbruik, energiekosten en CO2-uitstoot’, verklaart waarnemend burgemeester Ingrid Kempeneers, tevens bevoegd voor Smart city en Integrale veiligheid. ‘Tegelijk biedt de ombouw ook mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden.’

Vandaag beheert Fluvius 1 200 000 lichtpunten in opdracht van 300 Vlaamse steden en gemeenten. Om deze allemaal te kunnen ondersteunen, ontwikkelde het energiebedrijf een nieuw aanbod ‘Fluvius Openbare verlichting’. Dat omvat een flexibel keuze-aanbod waarmee lokale besturen hun verlichtingspark kunnen moderniseren tegen 2030. Fluvius tekende ook een intentieverklaring met de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en technologiefederatie Agoria voor een intensievere samenwerking op het vlak van openbare verlichting.

Ledombouw van Sint-Truiden in cijfers

‘De stad wou deze kans niet laten liggen en besliste in 2020 om te investeren in een versnelde uitrol van de volledige verledding van haar verlichtingspark‘, aldus schepen van Duurzaamheid en energie Johan Mas. ’In Sint-Truiden staan nu 7.615 verlichtingstoestellen opgesteld, die in 2019 samen 2.590.149 kilowattuur elektriciteit verbruikten, goed voor een CO2-uitstoot van 600.915 kg. Dankzij de snelle ledombouw is het energieverbruik sterk gedaald tot 1.742.600 kilowattuur en de CO2-uitstoot tot 404.283 kg.’

Het ombouwen van het volledige verlichtingspark werd op drie jaar gerealiseerd. ‘Per jaar werden er ongeveer 2.225 lichtpunten omgebouwd’, luidt het. ‘Zo waren op 17 juli 2022 alle wegarmaturen op de gemeentewegen van Sint-Truiden volledig omgebouwd naar leds. Eind augustus zal ook de strookverlichting aan de zebrapaden volledig verled zijn.‘

De uitvoering van deze werken door Fluvius gebeurde met minimale hinder voor bewoners en verkeer. De Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer Limburg, staat zelf in voor de verlichting op de gewestwegen en is nog bezig met de verledding van haar wegen op het grondgebied van Sint-Truiden.

Doelgerichter, energiezuiniger en duurzamer

Samen met Fluvius zal de stad nu de volgende stap zetten om het lichtpark nog doelgerichter, energiezuiniger en duurzamer te maken. ‘Onder begeleiding van Fluvius zijn we gestart met de opmaak van een masterplan voor de openbare verlichting’, verduidelijkt waarnemend burgemeester Kempeneers. ‘Door te kiezen voor een masterplan met gedetailleerde investeringsplannen, maakt de stad werk van de verdere transitie naar een duurzame, energiezuinige, slimme openbare verlichting op maat van de burger.’

Samengevat voorziet het masterplan verlichting in de verfijning van de brandprogramma’s per specifieke deelruimte en een slim beheer van de verlichting.