Truineer Nieuws melden?

Volgende werkfase fietsverbinding start maandag

Vanaf maandag 20 juni 2022 wordt het fietspad van de Kapelstraat langs de Haspengouwlaan (N3) vernieuwd. Het gaat om het stuk tussen de Aalsterweg en de rotonde Brustem Bedrijvenpark

Mededeling Wegen en Verkeer
Vanaf maandag 20 juni 2022 vernieuwen we het fietspad van de Kapelstraat langs de Haspengouwlaan (N3). Het gaat om het stuk tussen de Aalsterweg en de rotonde Brustem Bedrijvenpark. De werken duren 2,5 week. We gaan het betonnen fietspad en de bestaande fundering opbreken en vervolgens voorzien van een nieuwe fundering, een nieuwe profileerlaag en een nieuwe toplaag in asfalt. We kiezen bewust voor asfalt als ondergrond, het zorgt voor meer fietscomfort. Daarnaast komen er ook nieuwe straatkolken die het regenwater afvoeren. Minderhinder-maatregelen: doorgang fietsers tijdelijk belemmerd
Het fietspad is afgesloten tijdens de werken. Voor fietsers is een omleiding voorzien via Brustem Bedrijvenpark – Lichtenberglaan – Aalsterweg.
Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Sint-Truiden investeren in een veilige en vlotte fietsverbinding van meer dan 3 km tussen de Luikersteenweg en de Tiensesteenweg. Er komt een dubbelrichtingsfietspad dat vrijliggend en parallel aan de Haspengouwlaan (N3) zal liggen. Het nieuwe fietspad is ook onderdeel van de fietssnelweg F21 die op termijn Tienen over Sint-Truiden met Hasselt moet verbinden.
1. Beveiligde fietsoversteek op Naamsesteenweg (N80). Fietsen over de brug niet langer mogelijk.
2. Dubbelrichtingsfietspad langs Haspengouwlaan (N3) richting Montenakenweg. In eerste instantie op de plek van de huidige kasseistrook, afgescheiden van rijweg.
3. Lichtengeregelde fietsoversteek op kruispunt Montenakenweg.
4. Nieuw fietspad zijde centrum voor veilige verbinding met N80.
5. Fietstunnel onder op- en afrit aan Haspengouwlaan (N3) voor conflictvrij verkeer.
6. Vernieuwd fietspad onder brug N80 dat aansluit op bestaand fietspad Kapelstraat en bestaande tunnel Aalsterweg.
7. Nieuw vrijliggend fietspad tot aan Tramstraat, die wordt ingericht als fietsstraat.
8. Veilige fietsoversteek aan de brug Halmaalweg.
9. Bestaande spoorwegonderdoorgang blijft behouden. Fietspad loopt stukje langs spoorweg.
10. Veilige aansluiting op Tiensesteenweg, via rotonde.