Truineer Nieuws melden?

Vogelgriep in Zoutleeuw: ook gevolgen voor Sint-Truiden

Naar aanleiding van de aanwezigheid van vogelgriep in de gemeente Zoutleeuw, heeft het Voedselagentschap (FAVV) een beschermingszone van 3km en een bewakingszone van 10 km rond de haard ingesteld. Onze gemeente valt daarin en dus gelden er volgende maatregelen.

Volgende maatregelen gelden:

1. Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze
worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
2. Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een
zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
3. Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om
eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
4. Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden.
Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt
gehouden wordt.
5. Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en
andere vogels zijn verboden.
6. Ziektekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee
of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: https://www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/).