Truineer Nieuws melden?

Slotrit Baloise Belgium Tour in Gingelom met start en plaatselijke ronde

Op zondag 19/06/2022 passeert de Baloise Belgium Tour de gemeente Gingelom. Dit kan voor verkeershinder. De gemeente licht de regeling toe.

Op zondag 19/06/2022 start de slotrit van de Baloise Belgium Tour voor profs in Gingelom.

De renners starten om 12:45 op de Marktplaats te Montenaken, rijden een plaatselijk ronde van 20km en verlaten dan onze gemeente. Deze organisatie zal een beperkte verkeershinder met zich meebrengen.

De tijdelijke politieverordening op het wegverkeer waarborgt de veiligheid van de buurtbewoners, de weggebruikers en de renners.

Parcours:

Vertrek: Marktplaats Montenaken

Wezerenstraat – Montenakenstraat – N80 – Oude Katsei – Nielstraat – Pater Gillardstraat – Kriekelstraat – Populierenstraat – Truilingenstraat – Homsemstraat – Thewitstraat – Emile Beauduinstraat – Klein Jeukstraat -Albert Moyaertsstraat – Bloemenstraat – Houtstraat – Rampariestraat – Julien Guilliamsstraat – Kasteelstraat – Kustrijkstraat – Emile Beauduinstraat – Oude Katsei – Bergstraat – Slekkegracht – Haagstraat – Ridderstraat – Oude Tramstraat – Langstraat – Brugstraat – Marktplaats – Wezerenstraat – grondgebied Landen – N80 – Landenstraat – grondgebied Landen.

  • Parkeerverbod vanaf  zaterdag 18/06/2022 om 18:00 tot en met zondag 19/06/2022 om 16:00

Marktplaats

  • Parkeerverbod op zondag 19/06/2022 vanaf 06:00 tot 16:00:

Hannuitstraat, Brugstraat, Wezerenstraat

  • Er geldt een parkeerverbod in de straten van de omloop op zondag 19/06/2022 vanaf 10:00 tot 15:00:

Oude Katsei – Nielstraat – Pater Gillardstraat – Kriekelstraat – Populierenstraat – Truilingenstraat – Homsemstraat – Thewitstraat – Emile Beauduinstraat – Klein Jeukstraat -Albert Moyaertsstraat – Bloemenstraat – Houtstraat – Rampariestraat – Julien Guilliamsstraat – Kasteelstraat – Kustrijkstraat – Emile Beauduinstraat – Oude Katsei – Bergstraat – Slekkegracht – Haagstraat – Ridderstraat – Oude Tramstraat -Langstraat – Landenstraat.

Met uitzondering van prioritaire voertuigen mag het verkeer niet in de tegenrichting van de renners rijden.

Omleiding verkeer: zondag 19/06/2022

  • De Hannuitstraat, Stepsstraat, Marktplaats zijn verkeersvrij vanaf 07:00 tot 16:00 voor het doorgaand verkeer.
  • De Brugstraat en Wezerenstraat zijn verkeersvrij vanaf 09:00 tot 16:00 voor het doorgaand verkeer.
  • De Montenakenstraat vanaf de Ambachtsweg wordt afgesloten en is enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer (bewoners en bezoekers). Er mag slechts aan 1 straatzijde met de rijrichting mee geparkeerd worden (verkeer van Gingelom naar Montenaken).
  • De omleiding voor het doorgaand verkeer komende van Cras-Avernas zal plaatsvinden vanaf het kruispunt Rue des Dieudonné Tossens – Rue Déseré Streel  – Rue de Corthys – richting Kortijs N755 (grondgebied Gingelom) en omgekeerd.

Het verkeer in de tegenrichting van de renners is toegelaten op deze 2 omleidingen.

  • De omleiding voor verkeer komende van Kortijs verloopt via de Abdijstraat, Hoogstraat, Rue J. Beauduinstraat, Rue J. Wauters, Emile Beauduinstraat, Oude katsei, Bergstraat, Slekkengracht, Haagstraat – richting Montenaken en omgekeerd.
  • De omleiding voor verkeer komende van Gingelom richting Montenaken verloopt via de Ambachtsweg – Gemeentestraat en omgekeerd.

Voor vragen omtrent deze politieverordening kan je contact opnemen met de politie  011 70 19 11.

We bedanken je alvast voor het strikt opvolgen van de signalen van de seingevers en andere bevoegde personen en voor het ter harte nemen van je verantwoordelijkheid. Zo kan deze sportgebeurtenis, met een minimum aan verkeershinder en een maximum aan veiligheid verlopen.