Truineer Nieuws melden?

Sint-Truiden investeert in ontwikkeling sportsite: Hemelrijk Brustem

Het lokaal bestuur Sint-Truiden heeft grote plannen met de voetbalsite van Brustem. De komende jaren zal, volgens raming, meer dan 6 miljoen euro geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van een veelzijdige sportsite met heel wat uiteenlopende faciliteiten voor de buurtverenigingen van Brustem en sportclubs. Hiervoor zal de stad subsidies aanvragen bij Sport Vlaanderen. In het voorjaar van 2023 wenst het lokaal bestuur een bouwteam aan te stellen dat het volledige ontwerp en de realisatie van de site zal verwezenlijken.

Sint-Truiden is een stad waar het goed is om te wonen. Dat uit zich onder meer in een sterk verenigingsleven en een uitgebreid vrijetijdsaanbod. Het lokaal bestuur zet in op levenskwaliteit en doet dat onder meer via investeringen in de infrastructuur van het lokale verenigingsleven. Zo werden de verouderde faciliteiten in Zepperen en Runkelen de voorbije jaren omgebouwd tot eigentijdse ontmoetingscentra: De Veva in Zepperen en Den Andries in Runkelen. Voor de voetbal in Velm werd een nieuw kunstgrasveld aangelegd en het ontmoetingscentrum van Aalst wordt op dit moment gerenoveerd. De verbindende kracht van sport uit zich dagelijks in de bezoekersaantallen van Sportpark Haspengouw.

 

Brustem is één van de drie grote dorpen en kent een rijk verenigingsleven. De recreatieve zone met voetbalinfrastructuur is verouderd.Het lokaal bestuur Sint-Truiden wenst met de aanstelling van een performant bouwteam dat bestaat uit een ontwikkelaar, een architect, een landschapsarchitect, een aannemer, een onderhoudsfirma en eventueel een exploitatie-partner een sterk project te realiseren.

 

Het bouwteam krijgt de opdracht om de site zowel boven- als ondergronds te ontwikkelen. Daarbij zal er voldoende aandacht moeten gaan naar de implementatie van kunstgrasvelden voor voetbal en omnisport, petanqueterreinen, handboogschietveld, een Finse piste, een oefenterrein voor de hondenschool, een ondergrondse schietbaan en een cafetaria met een polyvalente zaal, sanitair en logistieke voorzieningen met ruime parking.

 

‘De inwoners en verenigingen zullen na de realisatie beschikken over een moderne en energiezuinige infrastructuur. Op die manier kunnen we een impuls geven aan het buurtleven van Brustem en de sportclubs. We voorzien daarom sportaccommodaties in het centrum én in de grote dorpen. Door dit principe toe te passen op de sportsite Hemelrijk garanderen we een kwalitatief goed en veelzijdig aanbod dat kan gedeeld worden door meerdere gebruikers, verenigingen en sportclubs. Momenteel hebben we de site van het kasteeldomein Terbiest in Erfpacht. Deze pacht eindigt deels in 2026 en deels in 2032. We zijn op zoek naar alternatieven voor de sportverenigingen die er momenteel gehuisvest zijn. Dat zal kunnen op sportsite Hemelrijk in Brustem. Ook onze schepen van Sport Stijn Vanoirbeek zet zijn schouders onder dit project en bekijkt samen met de sportclubs welke de opportuniteiten zijn’, vertelt een fiere Ingrid Kempeneers, waarnemend burgemeester .

 

‘Bij de herontwikkeling van de site zullen we meteen de kans benutten om de bodem te saneren. De site ligt deels op het oude gemeentelijk stort van Brustem. Het afgraven van de vervuilde grond is prioriteit. In het ontwerp vragen we veel aandacht voor een landschappelijke kwalitatieve inkleding van deze recreatieve zone met veel aandacht voor groen en water waar mogelijk. Brustem is een belangrijke schakel binnen een netwerk aan stadsvernieuwingsprojecten die we de komende jaren willen realiseren. Daarin worden dorpsnetwerken gecreëerd waarbinnen goed uitgebouwde kernfuncties zijn voorzien. De strategisch ruimtelijke visie richt zich op het herwaarderen van de Cicindria met aanvullend het creëren van groenblauwe parels in onze stad’, aldus Nina Kvikvinia schepen van Leefmilieu en Natuur.

 

‘Als stadsbestuur engageren we ons ertoe om onze oude gemeentelijke gebouwen te vervangen of energetisch te renoveren. Dat betekent ook dat we op sportpark Hemelrijk inzetten op een duurzaam ruimtegebruik, een duurzame energieopwekking, het duurzaam omgaan met water… We rekenen erop dat we samen met het bouwteam een toekomstgericht en toegankelijk project mogen verwezenlijken’, besluit Johan Mas, schepen van Duurzaamheid en Energie.