Truineer Nieuws melden?

Start werken turborotonde

Wij zetten alle informatie en regeling rond de werken aan de turborotonde van Stayen even op een rijtje.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start dit jaar met de vernieuwing van de rotonde ‘Stayen’ in Sint-Truiden. Er komt een turborotonde met veilige fietspaden en een extra bypass voor verkeer van Tienen naar Luik. Vanaf deze week vernieuwen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen. Hieronder lees je meer over de opstart van die werken en de bijhorende minderminder-maatregelen.

Nieuwe rooilijn uitgezet
Afgelopen week heeft AWV de nieuwe rooilijn op het terrein laten uitzetten. Dat is de grens tussen openbaar en privédomein. Ook de buitenste rand van het toekomstige fietspad werd aangeduid. AWV vraagt om die aanduidingen (via markering of piketten) niet te verplaatsen of verwijderen.

Nutswerken tot in de zomer
De nutsmaatschappijen werken in eerste instantie in de zone aan de noordkant van de rotonde, tussen de Renault garage en bakkerij Vangrootloon. De nutsmaatschappijen vernieuwen en verplaatsen er hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. Vermoedelijk duurt deze eerste fase tot april.

Vervolgens verhuizen ze naar de zuidkant van de rotonde (zijde Aldi). Wanneer precies en hoelang de nutsmaatschappijen daar werken, is nog niet duidelijk, maar tot de zomer is het wellicht alles nutswerken wat de klok slaat. Deze planning blijft onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

De hinder voor de weggebruiker blijft het komende half jaar relatief beperkt. Nutswerken vinden doorgaans plaats in de bermen, buiten de rijweg, en hinderen daardoor niet of amper.

Vernieuwing rotonde ten vroegste vanaf najaar
De effectieve vernieuwing van de rotonde is afhankelijk van de voorafgaande nutswerken. Die moeten voldoende ver gevorderd zijn. Ten vroegste vanaf het najaar zou AWV de gefaseerde werken kunnen aanvatten.

De aanleg van de rotonde gebeurt in zijn geheel, met verkeer dat maximaal mogelijk blijft via tijdelijke en bestaande wegen rondom de werfzone. De vernieuwing van de rotonde zou een zevental maanden duren.

Blijf op de hoogte
Een uitgebreide projectomschrijving en meer informatie over het verdere verloop van de werken kan je vinden op www.wegenenverkeer.be/sint-truiden. U kan er zich ook inschrijven op de digitale nieuwsbrief van AWV.

Met vragen over de werken kan je terecht bij de bereikbaarheidsadviseur op het nummer 011 43 38 55 (tijdens de kantooruren) of via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be.