Truineer Nieuws melden?

Project Volmolen kan je op de voet mee volgen

We vertelden reeds dat Natuur en Bos 54ha grond aankocht in onze stad (Volmolen) met het oog op bosuitbreiding en -omvorming. Dit gebied sluit aan bij de Fruitvallei. Ook jij kan de uitvoering van het plan op de voet volgen vanuit je zetel thuis

© Stad Sint-Truiden

Het Volmolenbos groeit.

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid kocht 54ha grond aan in Sint-Truiden met het oog op bosuitbreiding en -omvorming. Dit gebied sluit aan bij de Fruitvallei.

We kijken vooruit
De plannen voor de toekomst van het Volmolenbos zijn ambitieus.

Op termijn wenst Natuur en Bos 28 ha nieuw bos aan te planten. Deze bebossing zal gespreid gebeuren over de komende 3 jaren. Verder wordt er ook ingezet op bosomvorming. Ongeveer 11 ha van het bestaand bos is
populier, dat zal geleidelijk aan omgevormd worden naar natuurlijkere bostypes. De aanwezige hoogstamboomgaarden worden behouden en versterkt, en er worden ook inspanningen geleverd voor het ontwikkelen van een soortenrijk vochtig grasland.

Deze groene long biedt heel wat recreatieve mogelijkheden voor bewoners en toeristen. We zijn trots om samen met de Vlaamse overheid te kunnen werken aan ‘Meer bos voor Vlaanderen!’. Dit project in jouw stad en andere projecten van Natuur en Bos kan je volgen op Bosteller.be.

Het plan kan je vinden via druk op onderstaande link

Volmolenbos – schetsinrichting