Truineer Nieuws melden?

Het Vinne, de Aalscholver op visvangst

Het is duidelijk dat na de werken in het Vinne de natuur zich hersteld heeft. Getuige hiervan, de Aalscholver op zoek naar vis.

De aalscholver is een grote, zwarte, visetende vogel. De soort broedt opnieuw in Vlaanderen sinds 1993 en kende daarna een sterke toename. Aalscholvers eten bijna uitsluitend vis. Hierbij werd geen voorkeur vastgesteld voor bepaalde vissoorten: aalscholvers eten wat ze kunnen vangen. Een volwassen aalscholver eet per dag gemiddeld 500 gram vis. In de winterperiode verblijven er zo’n 5.000 aalscholvers in Vlaanderen, en die hebben dagelijks 2,5 ton vis nodig om in leven te blijven.

Bron: Natuurpunt