Truineer Nieuws melden?

De torenvalk met zijn avondmaal

Deze torenvalk moet samen met vele andere dieren elke dag opnieuw op zoek naar voedsel. Dit exemplaar is er in elk geval in geslaagd om een veldmuis te verschalken. Op zijn favoriete plekje doet hij zich tegoed aan zijn (nog) warm avondmaal. Wij waren getuige van dit jachttafereel!

© Tony Tachelet

De torenvalk is een kleine roofvogel. Het vrouwtje is rosbruin met donkere vlekken, het mannetje is iets minder gevlekt en heeft een grijze kop en staart. Hij behoort tot de familie van de valkachtigen. Torenvalken komen op verschillende terreinen voor, met een voorkeur voor een halfopen landschap. Ze jagen in open terrein met lage vegetatie zoals wegbermen, graslanden en agrarisch gebied. Ze jagen biddend of vanaf een hoger gelegen zitplaats, vanwaar ze de omgeving afspeuren naar prooien. Eenmaal gedetecteerd, duiken ze erop af.

Bron: Natuurpunt