Velm plaatst weer houten kerstbomen

Velm plaatst weer houten kerstbomen, gerecycleerd uit houten paletten, recuperatiehout dus, en ook duurzaam. Eerder werd het plaatselijke buurtcomité hiervoor ook al in de bloemen gezet door de Milieuraad.

© Ge zijt van Velm