Truineer Nieuws melden?

Stijn Vanoirbeek (CD&V) en Nina Kvikvinia (NVA) leggen eed af

Stijn Vanoirbeek en Nina Kvikvinia legden tijdens de gemeenteraad hun eed af als (nieuwe) schepenen. Zij komen ingevolge het bestuursakkoord in de plaats van Ingrid Kempeneers (CD&V) en Jurgen Reniers (CD&V). Daarnaast zijn een aantal bevoegdheden intern verschoven.

Kvikvinia zal volgende bevoegdheden opnemen:  Leefmilieu en Natuur, Jeugd, Toerisme, Flankerend onderwijs, Kinderopvang en opvoedingswinkel, Diversiteit, Gelijke kansen en Noord-Zuidintegratie.

Vanoirbeek zal volgende bevoegdheden opnemen: Cultuur, Sport, Buurtwerking, Senioren, Bibliotheek, Musea, en Algemeen welzijn.

Johan Mas krijgt de bevoegdheden van Ingrid Kempeneers, Nina Kvikvinia die van Johan Mas en Stijn Vanoirbeek die van Jurgen Reniers.