Truineer Nieuws melden?

Renovatie administratief centrum en stadswerkhuis

Geen stadskantoor in de kerk van de Minderbroeders….. Onze stad zal wel het huidige Administratief Centrum renoveren. En hetzelfde zal gebeuren met het stadswerkhuis.

© Danny Claes

De stad Sint-Truiden zal de komende jaren investeren in een grondige renovatie van het stadskantoor. Hiervoor werd tijdens de gemeenteraad de eerste stap gezet. Het stadsbestuur gaat de volgende drie maanden op zoek naar een multidisciplinair projectteam om het huidige stadskantoor om te vormen tot een open, energiezuinig huis met geoptimaliseerde dienstverlening voor elke Truienaar en aangename werkomstandigheden voor het personeel. Ook de renovatie van het stadswerkhuis kreeg vanavond groen licht. Al deze werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de toekomstige generaties Truienaren kunnen blijven rekenen op een uitstekende dienstverlening in duurzame gebouwen.

 

Het stadskantoor van Sint-Truiden, gelegen op de Kazernestraat, huisvest momenteel heel wat stadsdiensten. Het gebouw dateert echter van de jaren ‘70 en voldoet niet meer aan de huidig, moderne werkomstandigheden en klimaatdoelstellingen. Ook de technische installaties en gebouwindeling zijn niet meer aangepast aan de hedendaagse normen van optimale dienstverlening. Hoog tijd dus voor een grondige renovatie.

Projectteam

Om dit strategische project te realiseren, gaat het stadsbestuur op zoek naar een multidisciplinair team met daarin zowel een ontwikkelaar, architect, landschapsarchitect, aannemer, onderhoudsfirma en ICT-partner. Op maandag 20 december keurde de gemeenteraad hiervoor een zogenaamde selectieleidraad goed op basis waarvan kandidaten zich kunnen aandienen.

“We omringen ons met specialisten om te onderzoeken hoe we het stadkantoor kunnen opwaarderen tot toonbeeld van moderne dienstverlening op maat van de burger. Het is de bedoeling dat we nog meer diensten centraliseren in het stadskantoor zodat Truienaars op één locatie terecht kunnen met al hun vragen. Bovendien willen we voor de stadsmedewerkers een moderne en aangename werkomgeving creëren waar tijd- en plaats onafhankelijk werken mogelijk is. Afhankelijk van hoe vlot de voorbereidingen verlopen, zullen de verbouwwerken beginnen rond januari 2024”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Duurzame renovatie

“Bij de renovatie van het stadskantoor zetten we uiteraard maximaal in op duurzaamheid en efficiënt omgaan met energie, zoals vooropgesteld in ons klimaatactieplan. Ook bij de verbouwingen van het stadswerkhuis wordt rekening gehouden met de huidige normen voor isolatie en energieverbruik. Het stadswerkhuis en deel van het naastliggende perceel worden omgevormd tot een nieuw, functioneel en energiezuinig onderkomen voor alle technische diensten van het lokaal bestuur. Hierdoor kan de dienstverlening naar de burger toe efficiënter verlopen en verbeteren ook de werkomstandigheden van het personeel. Het doel is om de verbouwingswerken aan het stadswerkhuis af te ronden tegen eind 2024”, zegt schepen van Gebouwen Johan Mas.

 

Investeren voor de toekomst

“We zijn als stadsbestuur bijzonder blij dat we met deze renovatieprojecten kunnen starten. De geplande renovatiewerken aan het stadswerkhuis zijn in totaal geraamd op 2.700.000 euro inclusief btw. Voor de werken aan het stadskantoor voorzien we een opstartbudget van 2 miljoen euro. Deze investeringen zijn nodig om onze dienstverlening verder af te stemmen op de noden en vragen van onze burgers en de toekomstige generaties Truienaren”, besluit schepen van Financiën Jo François.