Hulde aan E.H. André Frissaer

Paul Jammaers maakte destijds een gedicht voor E.H. André Frissaer, meer bepaald toen die afscheid nam als pastoor van Zepperen en brengt daarmee nu opnieuw hulde aan de man. Woorden die nog altijd aanspreken.

© Zepperen Samen/Jos Lacroix

Hij kwam, zag en dacht,

Hier wordt het goed,

Tot aan mijn pensioen.

Andre werd een van ons,

Een Zepperenaar met fatsoen.

Kennend alleman,

Rustig drijvend op de dag,

Straalde hij een glimlach

Naar zijn parochianen.

Keuvelend met velen

Zonder afstand of religie

Gaf hij ons een goed gevoel.

Al verkoos hij God boven de duivel,

Toch praatte hij wel eens tegen een Duvel.

Dit was echter de sterkte van onze pastoor,

Gewoon zijn en graag gezien