Godelieve Wiame overleden

We melden het overlijden van Godelieve Wiame (kennisgeving in bijlage). Team Truineer wenst haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden en kinderen veel sterkte toe en betuigt hen zijn innige deelneming.