Freinetschool: verbouwingen starten vandaag, eerste overleg met de buurt

Op 1 september wil de Freinetschool starten in de oude muziekschool. Gilen start de verbouwingen vandaag. Gisteren kwamen buurt en directie/leerkrachten een eerste keer samen. De buurtbewoners mochten hun bezorgdheden (voornamelijk) rond verkeer op papiertjes schrijven. Die worden allemaal meegenomen, o.a. in de verdere besprekingen met de stad.

Wat we o.a. vernamen

-Er zijn al 4-tal inschrijvingen. Het aantal inschrijvingen wordt beperkt, ergens tussen de 30 en 40

-De campagne naar de bewoners van de stad toe (met het oog op inschrijvingen) wordt nog opgestart

-De toegang tot de school is de ingang van de tuin, zijde Spoorwegstraat. De voorkant, Leopoldstraat, blijft voorbehouden voor toevallige bezoekers en leveranciers

-De bezorgdheden met de buurt zijn besproken en worden ter harte genomen. De buurt wordt alleszins ook maximaal betrokken bij de werking van de school

-De verkeerssituatie en de daarmee mogelijk gepaard gaande aanpassingen (zone 30, slagboom, parkeren) worden verder besproken met de bevoegde diensten.

De algemene teneur was ronduit positief. School en buurt hebben oren naar elkaar en lijken elkaar van meet af aan te hebben omarmd.