Fietspad Climatepath® voorgesteld

Op de bedrijfssite van ecobeton water technologies werd het fietspad Climatepath® voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters, bestuurder Hilde Cuykx, schepen Hilde Vautmans en Hilde Essers.

Het Climatepath is een klimaatadaptief fietspad dat een oplossing biedt voor onder meer waterhinder en dat overtollig hemelwater duurzaam naar de grondwatertafel loodst. Het Climatepath, onderdeel van het gamma ecopaths, werd door ecobeton water technologies ontwikkeld. Daarmee slaat ecobeton water technologies verder de ingeslagen weg in om te komen tot klimaatadaptieve oplossingen voor de mobiliteitsuitdagingen van de Blue en de Green Deal.

Bestuurder Hilde Cuykx : “De vraag naar meer fietspaden leidt op veel plaatsen tot toenemende verharding. Het Climatepath is het enige fietspad dat daarmee echt rekening houdt. Het biedt oplossingen aan voor de klimaatuitdagingen zoals het dalend grondwaterpeil of de hevige regenvallen met de daaraan gekoppelde overstromingen. Het Climatepath maakt daarbij deel uit van ons nieuw assortiment fietspaden, de ecopaths die hier in Limburg, in Sint-Truiden zullen worden geproduceerd. Met onze ecopaths die snel kunnen worden gelegd, zijn er geen verzakkingen, geen wortelingroei én de levensduur is 60 jaar.”

 

CEO Luc Vandebeek“Het Climatepath is ontwikkeld door onze onderzoekscel en heeft heel wat onderscheidende troeven.  Wat in het oog springt, is dat het fietspad 5 functies in 1 oplossing combineert. Het is een fietspad dat afstromend regenwater buffert, het regenwater filtert, daarna laat infiltreren en er is ook een debietremming.  Het optioneel filterelement kan worden gedemonteerd voor nazicht. Elke druppel telt en met het Climatepath komt het hemel- of regenwater terecht in de grondwatertafel.” `

“Door een unieke oppervlakteruwheid en een lage rolweerstand slaan we twee vliegen in een klap. Dat was voor ons een erg belangrijk aspect in de ontwikkeling van dit nieuw fietspad. Het moet vooruitgaan! Er is dus een summum aan rijplezier voor elke fietsliefhebber!”, aldus nog CEO en ing. Luc Vandebeek.

 

Noël Essers: We zijn overtuigd dat de ecopaths vernieuwing met zich meebrengen die interessant zijn voor de markt. Denken we maar aan de snelle aanlegtijd, die de hinder voor omwonenden tot een minimum beperkt.  De werken achteraf aan nutsvoorzieningen gebeuren ook snel en alles gebeurt zonder brokken te maken. Elke unit kan immers in tien minuten worden verplaatst door een vacuümzuiger en zo behoudt het fietspad zijn  oorspronkelijk strakke uitzicht.”

 

Luc Jeurissen: “Het klimaatadaptieve aspect is een meerwaarde bij deze fietspaden. Slim en innovatief omgaan met regenwater is voor mij een groot pluspunt, zeker bij het Climatepath®. Dit fietspad dat ook als voetpad kan worden gebruikt, is een voorbeeld van duurzaam en groen ondernemen en we weten na de klimaattop in Glasgow allemaal hoe belangrijk dat is.”

De Ecopaths zijn ‘plug & play’-fietspaden en bieden veel interessante opties. Er is het Climatepath dus met de slimme waterafvoer, maar daarnaast zijn er nog het Easypath (het gewone ‘plug & play’-fietspad), het Thermopath®, dat is het verwarmde fietspad waarbij je nooit meer dient te strooien, waardoor het ideaal is voor bv. schoolomgevingen en stadscentra, het Solarpath, dat uitgerust is met zonnepanelen én tot slot het Reflexpath®, het reflecterend fietspad, geschikt voor bosrijke omgevingen.

Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia PeetersBinnen Climatepath komen fietsen en duurzaamheid samen. Twee topics die ook duidelijk terug te vinden zijn binnen mijn beleid. Met de Vlaamse fietsambitie willen we inzetten op meer én veiliger fietsverkeer. Veilige en comfortabele fietspaden zijn noodzakelijk om mensen te overtuigen de autosleutel in te ruilen voor de fiets. Zo willen we het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen in Vlaanderen laten stijgen tot 20% tegen ten laatste 2025. Binnen het Vlaams Klimaatplan speelt de modal shift naar duurzame vervoersmiddelen zoals de fiets een cruciale rol. Het wijzigende klimaat en weer zorgen voor nieuwe en grote uitdagingen, ook in de wegenbouw. Door in te zetten op ontharding en waterdoorlaatbaarheid draagt ecobeton water technologies bij aan het minimaliseren van de kans op wateroverlast en overstroming.”