Truineer Nieuws melden?

Een bereikbaarheidsplan voor Sint-Truiden

Sint-Truiden wil een bereikbare stad worden en vraagt haar burgers om mee te denken. Dit moet in 2022 uiteindelijk resulteren in een bereikbaarheidsplan.

Sint-Truiden wil een bereikbare stad zijn waar iedereen welkom is. Of je nu te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of met de auto komt. Er wordt hard gewerkt aan een nieuw bereikbaarheidsplan om het centrum vlot bereikbaar te maken, zowel voor auto’s, fietsers als voor openbaar vervoer. Om het bereikbaarheidsplan te realiseren vraagt ​​de stad de samenwerking van alle inwoners. Zij kunnen via het participatieplatform onveilige of onaangename locaties doorgeven en op een kaart voorstellen doen ter verbetering van de situatie. Een werkgroep gaat met de input van de Truienaars aan de slag met als doel in het najaar van 2022 een bereikbaarheidsplan voor te stellen.

Bereikbaarheidsplan
“De Stad Sint-Truiden kent, net including Elke Bruisende Woon-, werk-, school- en handelsstad, hiel wat mobiliteitsuitdagingen including doorgaand verkeer deur Het Stadscentrum Maar also sluipverkeer in woonbuurten. werd in het voorjaar een grote mobiliteitsenquête daarom. Burgemeester Veerle Heeren vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Met het bereikbaarheidsplan wil het stadsbestuur een aantal doelstellingen realiseren:

  • Een aantrekkelijk, autoluwer, aangenaam voor iedereen
  • Het verbeteren van de bereikbaarheid van het stadscentrum, oa door een duidelijke parkeerroute
  • Een verhoging van de verkeersveiligheid
  • Een verduurzaming van de mobiliteit en zo onze bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Denk mee met de stad
“We willen de stem van de Truienaren horen in dit verhaal daarom kiezen we er opnieuw voor om een ​​participatieproject op te stellen. Om ervoor te zorgen dat iedereen mee is, zal er op ons participatieplatform, en ook op de straat, de mening en ideeën van de inwoners van Sint-Truiden worden gevraagd. In de eerste fase zullen we polsen naar problemen voorstellen om de situatie te verbeteren. Er is hiervoor een kaart beschikbaar waar mensen dit echt op locatie kunnen aangeven. Het doel is om met het bereikbaarheidsplan oplossingen te maken voor de gekozen problemen. hebben we de kennis en de ervaringen van al onze inwoners nodig!”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

In de fase zullen projecten worden uitgewerkt en via werkgroepen worden uitgediept. Ook hier zal via participatie verder advies worden ingewonnen. Handelaars, specialisten, scholen, fietsersbond, wijkcomités en adviesraden zullen worden gevraagd om feedback en input te geven. Hieronder zullen een aantal metingen en berekend worden. Eind december 2022 zou het bereikbaarheidsplan opgesteld zijn.

Denk mee met de stad en geef je input via het digitale participatieplatform:
www.sint-truiden.be/denk-mee . Nog tot 24 november 2021 verzamelen we digitaal feedback. Burgers die de weg naar het platform iets moeilijker kunnen vrijdag 12 november van 09-16u en zaterdag 13 november van 9-13u terecht in het digipunt op het stadhuis voor hulp.