Actie voor kinderen tegen intrafamiliaal geweld

Vrouw & Maatschappij voerde vandaag in Sint-Truiden samen met CD&V actie rond de problematische gevolgen van intrafamiliaal geweld voor kinderen.

Eveline Kevers, voorzitter Vrouw & Maatschappij: “Want elk kind heeft recht op een geweldloze opvoeding! In meer dan 40% van de situaties van partnergeweld is er minstens één kind getuige van de gewelddaden gepleegd op één van de ouders. Deze kinderen worden vandaag zelden erkend als slachtoffer en worden vaak over het hoofd gezien bij het nemen van de juiste maatregelen. Getuige zijn van geweld op een jonge leeftijd heeft nochtans verstrekkende en ernstige gevolgen op de psychische en emotionele toestand en de toekomst van een kind. Daarom moet zowel in preventie, detectie en hulpverlening van intrafamiliaal geweld het kind centraal staan!”

“Concreet pleiten we voor een bredere bekendmaking van de hulplijn 1712 en van de mogelijkheid om anoniem aangifte te doen van een verontrustende thuissituatie. Ook de kindreflex, een instrument voor professionals om verontrustende thuissituaties te detecteren, moet verder uitgerold worden.”

Enkele CD&V-mandatarissen en/of V&Mvrijwilligers droegen vandaag witte lintjes en gingen een pluche knuffelhond afgeven aan verschillende organisaties en scholen (JAC, politie, gemeentehuis, lagere scholen, Huis van het kind…), met informatie en een concreet pakket aan beleidsvoorstellen rond de aanpak van intrafamiliaal geweld. Deze organisaties spelen een rol bij de preventie en de aanpak van de gevolgen van intrafamiliaal geweld op kinderen.

De pluche knuffelhond staat er vanaf nu uitgestald als teken van hun engagement in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Tegelijk maakt deze hond de hulplijn 1712 bekender en toont hij aan kinderen dat ze op deze plaats in veilige omstandigheden kunnen spreken over geweld bij hen thuis.

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, binnen en , met de tekst radio Een kind ziet meer dan je denkt! Intrafamiliaal geweldlaat sporenna

 

Kan een afbeelding zijn van 4 mensen