Vroeg uit de veren voor Dag van de Jeugdbeweging

Burgemeester, schepenen en jeugd waren vandaag vroeg uit de veren voor een ontbijt met warme chocomelk rond het kampvuur in het stadspark. Het is dan ook de Dag van de Jeugdbeweging. Met dank aan de organiserende Jeugddienst en alle jeugdbewegingen.

© VH

Op de Dag van de Jeugdbeweging wordt het maatschappelijke belang van jongerenverenigingen extra in de kijker gezet. Team Jeugd van de stad Sint-Truiden werkte voor de gelegenheid weer een gezellig voorschools programma uit voor alle leden van de Truiense jeugdbewegingen.

“De jeugdbeweging vervult een belangrijke functie in het leven van vele kinderen en jongeren. Het is een uitlaatklep, een bron van ontspanning en bovendien een leerschool voor belangrijke waarden zoals vriendschap, samenwerken, verantwoordelijkheid en respect voor de natuur. Wij zijn dan ook erg trots dat zo’n 1.500 Truiense kinderen en jongeren lid zijn van één van onze 17 jeugdbewegingen”, zegt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.

 “Vanmorgen verwenden we alle leden met een (h)eerlijk FairTrade-ontbijt met muziek ter gelegenheid van deze dag. Verder ondersteunt Sint-Truiden jeugdbewegingen nog op verschillende manieren. Zo is er logistieke begeleiding via de uitleendienst en zijn er allerlei financiële tussenkomsten voor werkingstoelagen, brandveiligheidsinstallaties en materiaalaankopen”, gaat schepen Hilde Vautmans verder.

“Jongeren verdienen meer dan wie ook onze aandacht. Ze zijn onze toekomst en vormen het gezicht van morgen. Een goede ondersteuning van de lokale jongerenwerking is daarom niet toevallig een belangrijke schakel van ons toekomstgericht jeugdbeleid”, besluit schepen Hilde Vautmans.

Kan een afbeelding zijn van 15 mensen, zittende mensen en buitenshuis

Kan een afbeelding zijn van 8 mensen en buitenshuis