Truineer Nieuws melden?

Vrijdag actie tegen kinderarmoede op Grote Markt

1 op 5 kinderen in België leven in armoede. Vandaar is het deze week ook Week van de Armoede.  Sint-Truiden ontsnapt niet aan die tendens. Integendeel. Ook andere cijfers staan in het rood. Zo telt onze stad ook zo’n 110 dak- of thuislozen en staan er 1316 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Vrijdag is er dan ook actie op de Grote Markt, van 10 tot 15 uur.

Volgens de cijfers van het agentschap opgroeien, het vroegere Kind en Gezin, groeit 21,2 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Sint-Truiden op in kansarmoede. In de stad zelf, dus zonder deelgemeenten, stijgt dit cijfer zelfs tot 29 procent.

 

“Armoede is leven met 50 euro per week met twee kinderen”

De actie komt er naar aanleiding van de werelddag van verzet tegen armoede op 17 oktober. “Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij de armoedeproblematiek” stelt Liza Gasparini van de Truiense armoedevereniging Onder Ons. “Armoede zit in de marge en blijft voor het grootste deel verborgen voor de rest van de samenleving. Op deze dag willen we de leefwereld van mensen in armoede zichtbaar maken”. Zowel politici als het brede publiek worden uitgenodigd om bij een warme tas soep mee te doen aan enkele activiteiten. Zo maken ze kennis met de problemen die mensen in armoede ervaren. Daarnaast worden her en der geknoopte witte lakens uitgehangen, als symbool voor het ontsnappen uit armoede en dat het een zaak is van iedereen. Tegelijk wordt aan de politici gevraagd om werk te maken van een onderbouwd beleid. Sint-Truiden is een solidaire stad en onderneemt al heel wat actie voor mensen in armoede. De cijfers tonen echter aan dat het niet genoeg is. Vanuit alle welzijnsinstanties vragen we aan de stad om de huidige maatregelen te evalueren en op basis daarvan in dialoog te gaan over bijkomend beleid.”