Project Blokker start voorjaar 2022

In het magazine Limburg Bouwt gaan burgemeester Veerle Heeren en schepen Jelle Engelbosch dieper in op de bouwprojecten in onze stad. “Wonen en beleven aan elkaar koppelen, daar komt het op aan”, zeggen ze. Het project ‘Blokker’ op de Groenmarkt past daarin en betekent het definitieve einde van de leegstand op de Groenmarkt.

© Truineer.be

Eerst wat de stand van zaken van het project op de Groenmarkt betreft: de bouw en verbouwing daar zal daar in de loop van volgend jaar worden opgestart (voorjaar 2022 volgens de architect in Limburg Bouwt). De vergunningsaanvraag loopt, architect is D&A Lommel. “De voorkant zal trouwens sneller af zijn dan de achterkant, zijde Beekstraat.” Dat zegt Amaury Verelst van bouwheer AV-Development.

Eerder kondigde Verelst al aan  at er achteraan,  Beekstraat, een residentieel project met parking komt. Vooraan, zijde Groenmarkt, is een een horecaconcept ingepland. De immense ruimte die zich uitstrekt van Groenmarkt tot Beekstraat telt daarbij drie verdiepingen die optimaal zullen benut worden. “Een Mix van wonen en horeca in volle centrum van de stad en dan nog grenzend aan de hotspot die de Groenmarkt intussen is geworden, dat moet werken”, zijn alle partners het er over eens.

Het is nog afwachten wat het allemaal juist wordt. De architect zet er alvast vol zijn tanden in, als we het artikel in Limburg Bouwt lezen. Hij noemt het hoogteverschil tussen Groenmarkt en Beekstraat de grootste uitdaging. En we vernemen nog een nieuwigheid: er komt een binnengebied met een zee van licht en lucht.

Jelle Engelbosch en Veerle Heeren zijn duidelijk in hun nopjes met dit nieuwe project. Zij beschouwen het als de laatste fase van het wegwerken van de leegstand op de Groenmarkt.  Engelbosch haalt trouwens nog twee belangrijke details aan: het project respecteert de historische waarde van de gevel in de Beekstraat  en het steegje dat de Beekstraat met de Groenmarkt verbond/verbindt wordt publiekelijk opengesteld.

Burgemeester Veerle Heeren besluit dat de herinrichting van de Groenmarkt heeft gewerkt, getuige de aantrekkingspool die het is geworden voor Truienaars, handelaars, en bezoekers.

Meer lezen je vindt de jongste editie van Limburg Bouwt via https://www.dmotion.eu/limburg-bouwt