Oppassen voor modder op weg

Als de politie Borgloon hiervoor waarschuwt, geldt dit ook voor onze zone. De bieten- en maïsoogst is begonnen met vaak een bevuilde rijbaan tot gevolg. Modder op de weg kan leiden tot een gevaarlijke situatie. Pas je snelheid aan! En meldt het in voorkomend geval aan de bevoegde instanties.
© Politie Borgloon