Nieuw stadswerkhuis op hoek van Sint-Jorisstraat

Er komt een nieuw stadswerkhuis op de hoek van de Sint-Jorisstraat. Dit vraagt een aangepaste organisatie. Een tijdelijk manager zal de overgang trouwens mee helpen vormgeven. En het personeel wordt ondersteund en begeleid in de nieuwe uitdagingen die zich aandienen.

Het welbehagen, de jobtevredenheid en het welzijn van de medewerkers van het lokaal bestuur is een prioriteit voor de stad Sint-Truiden. Het contact tussen onze inwoners en medewerkers is de laatste jaren veel nauwer en intenser geworden.

We hebben onze medewerkers de voorbije maanden bevraagd naar hun inzichten in hun jobinvulling. Medewerkers die zich goed in hun vel voelen, zullen ook beter presteren.

Daartoe namen we vandaag een aantal bijzondere beslissingen, met het oog op de toekomst. We weten waar we naartoe willen met de  transitie en versterken waar nodig de verschillende teams van het stadsbedrijf.

De personeelsleden van de uitvoeringsdiensten werkten op dat vlak de afgelopen maanden constructief mee aan deze bevragingen in het kader van de studies die werden uitgevoerd door de firma’s Atoom en Mondea.

De resultaten van deze personeelsbehoeftenstudies zijn intussen gekend en resulteerden in een ontwerp van organisatiestructuur voor de toekomst.

De stad Sint-Truiden start daarom een overheidsopdracht op om een externe partner te vinden die deze transitie mee kan vormgeven. Efficiëntiewinsten en flexibiliteit zijn hierbij sleutelwoorden.

Deze overheidsopdracht voorziet niet alleen in een dienstenovereenkomst om een tijdelijke manager voor de technische uitvoeringsdiensten aan te stellen maar bovendien ook in de ondersteuning en begeleiding van de medewerkers om met de nieuwe uitdagingen aan de slag te gaan.

De vooruitzichten op een nieuw stadswerkhuis op de hoek van de Sint-Jorisstraat en de samenwerking tussen verschillende diensten die zich hier gaan huisvesten, vergt een aangepaste organisatie. Medewerkers zullen er immers in de toekomst intensiever gaan samenwerken over de diensten heen. Zij moeten door deze nieuwe manier van werken hun ambassadeursrol van het lokaal bestuur met fierheid verder kunnen uitdragen zodat onze organisatie haar toonaangevende rol als hoofdstad van Haspengouw verder kan vervullen.