Mest uit het Noorden verhuist naar Kerkom

In Kerkom is maandag een mestsilo van 3.700 m³ in gebruik genomen. De dierlijke mest komt uit het noorden van Limburg en zal uitgereden worden op de akkers in het zuiden, waardoor er hier minder kunstmest nodig is. Het project is gefinnancieerd door de provinci en is een initiatief zeven akkerbouwers en twaalf veehouders die samen met het Proef- en Vormingscentrum Landbouw en de PIBO-campus de coöperatie Limcomest hebben opgericht.