Akoestisch concert op kerkhof van Ordingen

Ook dit jaar organiseert de stad Sint-Truiden en non-profitbeweging Reveil een akoestisch concert op een Truiense begraafplaats. Dit jaar doorbreekt celliste Renke Van Impe op maandag 1 november de stilte op het oude kerkhof van Ordingen. Van 18u tot 19u wordt er een eerbetoon gebracht aan de vergeten verhalen die er verzameld liggen. Het stadsbestuur deelt kaarsjes uit aan alle bezoekers om extra sfeer te creëren.

© weebly.com

Maandag is het Allerheiligen. Mensen verzamelen dan massaal op begraafplaatsen om de nagedachtenis aan hun overleden dierbaren levend te houden. Veelal alleen of in beperkt gezelschap leggen ze bloemen neer op de graven om vervolgens weer sereen huiswaarts te keren.

Om deze mensen met elkaar in contact te brengen, organiseert Reveil al enige tijd intieme kerkhofconcerten. Via muziek en verhalen wil deze non-profitorganisatie de honderden bezoekers van begraafplaatsen op 1 november met elkaar verbinden.

Herinneringen

“Dit jaar organiseren we een intiem concert op het oude kerkhof van Ordingen. Daar geeft Renke Van Impe op maandag 1 november van 18u tot 19u een ingetogen concert. Iedereen die langskomt, krijgt ook een kaarsje. Zo wordt de kille sfeer van Allerheiligen omgebogen tot een warme gloed, waarbij mensen samen herinneringen ophalen aan hun overleden vrienden of familieleden”, zegt schepen van Begraafplaatsen Ingrid Kempeneers.

“Reveil slaagt erin honderden mensen samen te brengen in omstandigheden die niet meteen uitnodigen tot gesprek. Het is een mooi en hartverwarmend initiatief, waar wij als stadsbestuur graag opnieuw mee onze schouders onder zetten”, aldus nog schepen Ingrid Kempeneers.

Bij slechte weersomstandigheden vindt het concert plaats in de kerk van Ordingen