Truineer Nieuws melden?

Land van Zuyl verwacht 400 schapen

De afrastering van de hellingweide van het ‘Land van Zuyl’ (Overbroek) was op diverse plaatsen beschadigd en diende dringend hersteld te worden. Binnenkort brengt Natuurpunt hier immers een kudde van niet die minder dan 400 schapen die zullen zorgen voor natuurlijke begrazing. Tegelijk werd prikkeldraad verwijderd zodat dassen en reeën zonder kleerscheuren van de ene weide naar de andere kunnen.

© Ivo Breesch

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Foto 2019 Ivo Breesch